องค์ที่ 181-266

Display # 
Title Author Hits
องค์ที่ 211 สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 2 (Pope Paul II ค.ศ. 1464-1471) Written by หอจดหมายเหตุ 1125
องค์ที่ 212 สมเด็จพระสันตะปาปาซิกตุส ที่ 4 (Pope Sixtus IV ค.ศ. 1471-1484) Written by หอจดหมายเหตุ 1385
องค์ที่ 213 สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ ที่ 8 (Pope Innocent VIII ค.ศ. 1484-1492) Written by หอจดหมายเหตุ 1403
องค์ที่ 214 สมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ ที่ 6 (Pope Alexander VI ค.ศ. 1492-1503) Written by หอจดหมายเหตุ 4884
องค์ที่ 215 สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่3 (Pope Pius III ค.ศ. 1503) Written by หอจดหมายเหตุ 1112
องค์ที่ 216 สมเด็จพระสันตะปาปายูลิอุส ที่ 2 (Pope Julius II ค.ศ. 1503-1513) Written by หอจดหมายเหตุ 2480
องค์ที่ 217 สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอ ที่ 10 (Pope Leo X ค.ศ. 1513-1521) Written by หอจดหมายเหตุ 2285
องค์ที่ 218 สมเด็จพระสันตะปาปาอาเดรียน ที่ 6 (Pope Adrian VI ค.ศ. 1522-1523) Written by หอจดหมายเหตุ 1268
องค์ที่ 219 สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ ที่ 7 (Pope Clenment VIII ค.ศ. 1523-1534) Written by หอจดหมายเหตุ 1329
องค์ที่ 220 สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 3 (Pope Paul III ค.ศ. 1534- 1549) Written by หอจดหมายเหตุ 1545