องค์ที่ 181-266

Display # 
Title Author Hits
องค์ที่ 241 สมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ ที่ 8 (Pope Alexander VIII ค.ศ. 1689-1691) Written by หอจดหมายเหตุ 1372
องค์ที่ 242 สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ ที่ 12 (Pope Innocent XII ค.ศ. 1691-1700) Written by หอจดหมายเหตุ 1237
องค์ที่ 243 สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ ที่ 11 (Pope Clement XI ค.ศ. 1700-1721) Written by หอจดหมายเหตุ 1269
องค์ที่ 244 สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ ที่ 13 (Pope Innocent XIII ค.ศ. 1721-1724) Written by หอจดหมายเหตุ 1259
องค์ที่ 245 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิก ที่ 13 (Pope Benedict XIII ค.ศ. 1724-1730) Written by หอจดหมายเหตุ 1445
องค์ที่ 246 สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ ที่ 12 (Pope Clement XII ค.ศ. 1730-1740) Written by หอจดหมายเหตุ 1283
องค์ที่ 247 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิก ที่ 14 (Pope Benedict XIV ค.ศ. 1740-1758) Written by หอจดหมายเหตุ 1284
องค์ที่ 248 สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ ที่ 13 (Pope Clement XIII ค.ศ.1758-1769) Written by หอจดหมายเหตุ 1297
องค์ที่ 249 สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ ที่ 14 (Pope Clement XIV ค.ศ. 1769-1774) Written by หอจดหมายเหตุ 1340
องค์ที่ 250 สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 6 (Pope Pius VI ค.ศ. 1775-1799) Written by หอจดหมายเหตุ 1396