ประวัติวัดในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 6

Display # 
Title Author Hits
วัดแม่พระรับสาร โรจนะ Written by หอจดหมายเหตุ 58
วัดมารีย์สมภพ (บ้านแพน) Written by หอจดหมายเหตุ 5206
วัดนักบุญเทเรซา (หน้าโคก) Written by หอจดหมายเหตุ 3965
วัดนักบุญยวง บัปติสตา (เจ้าเจ็ด) Written by หอจดหมายเหตุ 5881
วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา Written by หอจดหมายเหตุ 6521
วัดพระคริสตประจักษ์ (วัดเกาะใหญ่) Written by หอจดหมายเหตุ 6767
วัดแม่พระประจักษ์แห่งภูเขาคาร์แมล (สองพี่น้อง) Written by หอจดหมายเหตุ 7483
วัดนักบุญลูกา (อู่ทอง) Written by หอจดหมายเหตุ 2712
วัดนักบุญบาร์โธโลมิว อัครสาวก Written by หอจดหมายเหตุ 3380
วัดนักบุญคลารา เดิมบางนางบวช Written by หอจดหมายเหตุ 3416