วัดพระคริสตประจักษ์ (วัดเกาะใหญ่)

 
 
วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ อยุธยา
 
ตั้งอยู่เลขที่ 3   หมู่ 1   ต.ไม้ตรา  อ.บางไทร  อยุธยา 13190
โทร. 0-3537-2873
 
คริสตังวัดเกาะใหญ่ คือคริสตังญวณที่อพยพมาจากสามเสน เพื่อมาทำมาหากินจับปลาอยู่ตามริมคลองในจังหวัดอยุธยาเช่นเดียวกับคริสตังที่วัดเจ้าเจ็ด และบ้านปลายนา โดยมี คุณพ่อปิแอร์ มอริส ยิบาร์ตา เจ้าอาวาสวัดสามเสนมาโปรดศีล และทำมิสซาให้เป็นครั้งคราวตั้งแต่ปี ค.ศ. 1850 จนถึงปี ค.ศ. 1871 คุณพ่ออาลอยส์ อัลฟองส์ ด็อนต์ เจ้าอาวาสวัดสามเสนองค์ต่อมาได้ส่งพระสงฆ์ไทยซึ่งเป็นปลัดของท่านมาเยี่ยมเยือนดูแล และโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นระยะๆ และบันทึกลงในบัญชีของวัดสามเสน โดยเขียนว่า "ในหมู่บ้านชาวประมง..." หรือ "ที่เกาะใหญ่..." 
 
ต่อมาพระสังฆราชเวย์ เห็นว่าที่เกาะใหญ่ มีคริสตังจำนวนมากพอสมควรแล้ว  และคุณพ่อด็อนต์ ก็ไม่ค่อยมีเวลามาดูแลได้บ่อยๆ จึงตัดสินใจเรียกคุณพ่อ ยอแซฟ พริ้ง เกลแมนเต ซึ่งเป็นพระสงฆ์ไทยทำงานแพร่ธรรมอยู่ที่อุบลฯ กลับ แล้วในปี ค.ศ. 1888  ก็ส่งท่านมาเป็นเจ้าอาวาสที่ "คลองเก่า" ซึ่งอยู่ห่างจากเกาะใหญ่ราว 4-5 กิโลเมตร  หลังจากนั้น เมื่อพบทำเลที่ดีกว่า เหมาะกว่า และอุดมกว่า ซึ่งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ปัจจุบันก็คือ “เกาะใหญ่” อาชีพหลักของชาวเกาะใหญ่คือการจับปลา
 
 
ก่อตั้งโรงสวด
ที่นี่มีโรงสวดซึ่งมุงด้วยใบจาก สัตบุรุษได้ช่วยกันสร้างเพื่อใช้เป็นสถานที่สวดภาวนาร่วมกัน และใช้เป็นที่พักของพระสงฆ์ที่มาเยี่ยม โปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ และถวายบูชามิสซาเป็นครั้งคราว นานๆ จะมีพระสงฆ์มาเยี่ยมเยือนสักครั้ง ซึ่งเป็นเช่นนี้อยู่หลายปี แต่ไม่ได้ทำให้ความเชื่อของชาวเกาะใหญ่ลดน้อยลงไปเลย
 
เริ่มสร้างวัด
เมื่อคุณพ่อเกลแมนเต มาถึงในปี ค.ศ. 1888   คุณพ่อได้เดินสำรวจที่ดินแถบนั้น และพาบรรดาผู้ใหญ่ไปดูทำเลที่ดีกว่า และอุดมสมบูรณ์มากกว่า ซึ่งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ปัจจุบันคือที่ตั้งของวัดเกาะใหญ่) เมื่อทุกคนเห็นดีเห็นชอบด้วย  
 
ท่านจึงจัดการสร้างวัดใหม่ที่แข็งแรง ฝาผนังเป็นไม้ ปูพื้นด้วยไม้ โดยใช้บรรดาคริสตัง เหล่านั้นเป็นช่างไม้และแรงงาน วัดหลังนี้อยู่ในความอุปถัมภ์ของพระยาสามองค์ วัดนี้อยู่ได้ถึงปี ค.ศ.1957  ต่อมาคุณพ่อได้สร้างโรงเรียนของวัดขึ้น 2 หลัง สำหรับนักเรียนชายและนักเรียนหญิง โดยใช้เป็นที่สอนคำสอนและสอนวิชาการต่างๆ คุณพ่อปกครองดูแลวัดเกาะใหญ่จนถึงปี ค.ศ.1900  จึงย้ายไป คุณพ่อก๊าซต็อง ดาวิดปลัดของคุณพ่อด็อนต์ ที่สามเสนได้มาดูแล โปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ และถวายบูชามิสซาให้กับคริสตังวัดเกาะใหญ่จนถึงปี ค.ศ.1903 ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดเกาะใหญ่จนถึงปี ค.ศ.1914
 
ในปี ค.ศ.1911 คุณพ่อด็อนต์ ได้ส่งซิสเตอร์ 2 รูป จากอารามสามเสนมาอยู่ที่เกาะใหญ่เพื่อช่วยเหลืองานของวัดและโรงเรียน 
 
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 บรรดามิชชันนารีต้องเดินทางกลับประเทศของตน เพื่อรับราชการทหาร 
 
ปี ค.ศ. 1914-1917 คุณพ่ออันตน โตอัน พระสงฆ์ไทย ซึ่งเป็นปลัดวัดบ้านปลายนา ได้รับแต่งตั้งให้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดเกาะใหญ่ด้วย 
 
ปี ค.ศ. 1917-1926 คุณพ่อยอแซฟ บรัวซาต์ กลับจากสงครามแล้ว ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดสามเสนและวัดเกาะใหญ่ คุณพ่อได้ร่วมมือกับคุณพ่ออันตนช่วยกันบูรณะวัดเกาะใหญ่โดยขยายให้กว้างและยาวกว่าเดิมเพื่อให้เหมาะกับจำนวนสัตบุรุษที่เพิ่มขึ้น และเปลี่ยนหลังคาเป็นสังกะสี นอกจาก นี้ยังได้บูรณะบ้านพักพระสงฆ์ บ้านพัก ซิสเตอร์ สร้างหอระฆังและสั่งซื้อระฆัง 3 ใบ  นอกจากนั้น คุณพ่อเองเคยคิดที่จะสร้างวัดใหม่ แต่ต้องย้ายตามวาระเสียก่อน  
 
ปี ค.ศ. 1926 -1939  คุณพ่ออันตน โตอัน รับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดเกาะใหญ่ คุณพ่อได้สร้างโรงเรียนใหม่ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ และได้ขออนุญาตเปิดเป็นทางการโดยตั้งชื่อว่า โรงเรียนราษฎร์พระยาสามองค์ เปิดสอน ป.1-ป.4 คุณพ่อทำการขยายวัดให้มีความกว้าง-ยาวมากขึ้น เพื่อเหมาะกับจำนวนคริสต์ศาสนิกชนที่เพิ่มขึ้น  และได้เปลี่ยนหลังคาเป็นสังกะสี คุณพ่อปกครองดูแลวัดนี้ถึงปี ค.ศ. 1939  จึงได้ย้ายไปเพราะสุขภาพไม่อำนวยในช่วงนี้ ก็มีพระสงฆ์หลายองค์ ไปๆ  มาๆ อยู่เสมอ
 
ปี ค.ศ. 1939-1942  คุณพ่อราฟาแอล บุญมี รักสงบ  รับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดเกาะใหญ่ 
 
ปี ค.ศ. 1942-1945  คุณพ่อเกลแมนเต แฉล้ม คลังทรัพย์ รับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดเกาะใหญ่ 
 
ปี ค.ศ. 1945-1953 คุณพ่อหลุยส์ สง่า  สังขรันตน์  รับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดเกาะใหญ่ คุณพ่อได้เริ่มปรับปรุงพื้นที่ เพื่อเตรียมสร้างวัดใหม่ แต่งานที่หวังไว้นี้ไม่สำเร็จ เพราะคุณพ่อสง่า ได้ถึงแก่มรณภาพเสียก่อน ในวันที่ 25 สิงหาคม ค.ศ. 1953  
 
 
สร้างวัดพระคริสตประจักษ์ หลังปัจจุบัน
ปี ค.ศ. 1953-1961  คุณพ่ออัมบรอซิโอ กิ๊น มิลลุกูล (พ่อเตี้ย) รับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดเกาะใหญ่  คุณพ่อเห็นว่าวัดไม้หลังเก่าทรุดโทรมลงมากแล้ว ท่านจึงขออนุมัติจากพระสังฆราชเพื่อสร้างวัดใหม่ ซึ่งก็คือหลังปัจจุบันนั่นเอง ได้ลงมือก่อสร้างในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1956 คุณพ่อเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างเอง โดยอาศัยแรงงานจากสัตบุรุษวัดเกาะใหญ่ ในวันที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 1957 ท่านได้เชิญพระสังฆราชหลุยส์ เคลเมนต์  โชแรง มาทำพิธีเสก เชิญภรรยาของอัครราชทูตเวียดนามมาเป็นผู้เปิดป้าย "วัดพระคริสตประจักษ์" มีพระสงฆ์และสัตบุรุษจากที่ต่างๆ มาร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก 
 
ต่อมา คุณพ่ออัมบรอซิโอ กิ๊น มิลลุกูล ได้เริ่มเจ็บออดๆ แอดๆ มาจนกระทั่งวันที่ 2 มกราคม ค.ศ. 1958 คุณพ่อก็ได้ถึงแก่มรณภาพที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ขณะที่วันที่ 3 มกราคม ค.ศ. 1958 ก็จะเป็นวันฉลองวัด การจากไปของคุณพ่อนำความเศร้าสลดมาสู่ชาววัดเกาะใหญ่อย่างมาก งานฉลองวัดในปีนั้น ต้องหลายเป็นงานศพแทน และด้วยความรัก ความอาลัย บรรดาสัตบุรุษวัดเกาะใหญ่ได้นำศพของคุณพ่อกลับมาทำพิธีปลงศพที่วัดเกาะใหญ่ ซึ่งคุณพ่อเป็นผู้สร้าง และศพของคุณพ่อก็ได้ฝังไว้ที่วัดนี้ด้วย      
 
ปี ค.ศ. 1961-1967 คุณพ่อปีแอร์ ลาบอรี่   รับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดเกาะใหญ่   คุณพ่อได้สร้างบ้านพักพระสงฆ์หลังปัจจุบัน และบ้านพักซิสเตอร์ใหม่ 
 
ปี ค.ศ. 1967-1973 คุณพ่อยอแซฟ เสวียง ศุระศรางค์ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส คุณพ่อได้ทาสีบริเวณหน้าวัดเสียใหม่ และขยายห้องเรียน โดยดัดแปลงบ้านพักพระสงฆ์เป็นห้องเรียนเพิ่มอีก 4 ห้อง
 

ปี ค.ศ. 1973-1979 คุณพ่อยอแซฟ สมศักดิ์ ธิราศักดิ์  ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส  ได้สร้างบ้านพัก ซิสเตอร์หลังปัจจุบัน 
 
และในปี ค.ศ. 1975 ได้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังปัจจุบันเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น เปิดใช้เป็นทางการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1976 คุณพ่อเกรียงศักดิ์ โกวิทวานิช (ค.ศ. 1976-1979) ซึ่งเป็นปลัดอยู่วัดบ้านแพน มาประจำอยู่ที่วัดเกาะใหญ่นี้ ได้จัดทำถนนรอบๆ หมู่บ้าน ติดตั้งไฟฟ้า และวาดภาพฝาผนังภายในวัด ตกแต่งภายในวัดเสียใหม่ ทำสนามใต้ถุนวัด พร้อมทั้งทำเขื่อนหน้าวัดด้วย 
 
ปี ค.ศ. 1979-1981 คุณพ่อเปโตรสานิจ สถะวีระวงส์  ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส คุณพ่อทำงานสืบต่อจนเสร็จ โดยได้ถมเขื่อนหิน ถมดิน ทำใต้ถุนวัดให้เรียบร้อย จัดทำรั้วรอบโรงเรียน ปรับปรุงการบริหารงานด้านโรงเรียนจนโรงเรียนได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ 
 
ปี ค.ศ. 1981-1984 คุณพ่อยวงบัปติสตา สำรวย กิจสำเร็จ จำนวนนักเรียนของโรงเรียนได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 600 กว่าคน คุณพ่อได้เป็นผู้บริหารโรงเรียนที่ทำหน้าที่เต็ม
 
ปี ค.ศ. 1984-1989  คุณพ่อวินเซนต์ เอกพงษ์ พงษ์สูงเนิน ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส คุณพ่อได้เตรียมการก่อสร้างอาคารเรียน 
 
ปี ค.ศ. 1989-1994 คุณพ่อเปโตร วิทยา แก้วแหวน ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส คุณพ่อได้เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนและหอระฆังใหม่ ในปี ค.ศ. 1990 คุณพ่อได้จัดทำถนนรอบวัด รวมทั้งได้จัดการเรื่องที่ดินของวัดให้เรียบร้อย ปี ค.ศ. 1994 - 1999 
 
คุณพ่อเรนาตุส ธีรวัฒน์   เสนางค์นารถ  ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส ปี ค.ศ. 1994 - 1999
 
คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ  ชลหาญ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส ปี ค.ศ. 1999 – 2004
 
คุณพ่อยวง ไพริน  เกิดสมุทร  ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส ปี ค.ศ. 2004 – 2009
 
คุณพ่อฟิโลมิโน สุรพงษ์   ไม้มงคล  ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส ปี ค.ศ. 2009 – 2012
 
คุณพ่อนิโคลาส ศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส ปี ค.ศ. 2012 - 2018
 
- เดือนมกราคม ค.ศ. 2017 สมโภชวัดครบ 60 ปี
 
-บูรณะซ่อมแซมวัด โดยได้รับการบริจาค เงินจากทางบ้านและผู้มีใจศรัทธา จนโครงการสำเร็จลุล่วงด้วยดี
 
คุณพ่อสุรนันท์ กวยมงคล ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส ปี ค.ศ. 2018-ปัจจุบัน
 
 
แผนที่การเดินทาง