ประวัติวัดในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 4

Display # 
Title Author Hits
วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร Written by หอจดหมายเหตุ 9761
วัดนักบุญเทเรซา (หนองจอก) Written by หอจดหมายเหตุ 5741
วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด (หัวตะเข้) Written by หอจดหมายเหตุ 8212
วัดเซนต์แอนโทนี (แปดริ้ว) Written by หอจดหมายเหตุ 5897
วัดเซนต์ร็อค Written by หอจดหมายเหตุ 8803
วัดแม่พระฟาติมา (บางวัว) Written by หอจดหมายเหตุ 2570
วัดนักบุญเปาโล (บ้านนา) Written by หอจดหมายเหตุ 3808
วัดนักบุญยอแซฟ (หนองรี) Written by หอจดหมายเหตุ 3902
วัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์ (วัดประจำบ้านเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร) Written by หอจดหมายเหตุ 5385