ตารางเทียบสมัยการปกครองสังฆมณฑลนครราชสีมา

Display # 
Title Author Hits
พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ Written by หอจดหมายเหตุ 383
พระสังฆราช อาแลง วังกาแวร์ Written by หอจดหมายเหตุ 3168
พระสังฆราชยออากิม พเยาว์ มณีทรัพย์ Written by หอจดหมายเหตุ 3486