ตารางเทียบสมัยการปกครองสังฆมณฑลนครราชสีมา

Display # 
Title Author Hits
พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ Written by หอจดหมายเหตุ 233
พระสังฆราช อาแลง วังกาแวร์ Written by หอจดหมายเหตุ 2977
พระสังฆราชยออากิม พเยาว์ มณีทรัพย์ Written by หอจดหมายเหตุ 3238