350 ปี MEP. และ 346 ปีที่อุทิศชีวิตเพื่อพระศาสนจักรไทย