ประวัติวัดในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 2

Display # 
Title Author Hits
วัดคอนเซ็ปชัญ Written by หอจดหมายเหตุ 18471
วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ (วัดสามเสน) Written by หอจดหมายเหตุ 25906
วัดแม่พระฟาติมา (ดินแดง) Written by หอจดหมายเหตุ 14196
วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า (วัดรังสิต) Written by หอจดหมายเหตุ 6741
วัดพระแม่มหาการุณย์ (วัดเมืองนนท์) Written by หอจดหมายเหตุ 9659
วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ (คลองจั่น) Written by หอจดหมายเหตุ 6966
วัดนักบุญมาร์โก Written by หอจดหมายเหตุ 5957
วัดอัครเทวดามีคาแอล (วัดสะพานใหม่) Written by หอจดหมายเหตุ 14476
วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ (ลาดพร้าว) Written by หอจดหมายเหตุ 8022
วัดมารีย์สวรรค์ ดอนเมือง Written by หอจดหมายเหตุ 6765

Page 1 of 2