องค์ที่ 161-180

Display # 
Title Author Hits
องค์ที่ 161 สมเด็จพระสันตะปาปาเจลาซีอุส ที่ 2 (Pope Gelasius II ค.ศ.1118-1119) Written by หอจดหมายเหตุ 1885
องค์ที่ 162 สมเด็จพระสันตะปาปากัลลิสตุส ที่ 2 (Pope Callistus II ค.ศ.1119-1124) Written by หอจดหมายเหตุ 1894
องค์ที่ 163 สมเด็จพระสันตะปาปาโฮโนริอุส ที่ 2 (Pope Honorius II ค.ศ.1124-1130) Written by หอจดหมายเหตุ 1940
องค์ที่ 164 สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ ที่ 2 (Pope Innocent II ค.ศ.1130-1143) Written by หอจดหมายเหตุ 2181
องค์ที่ 165 สมเด็จพระสันตะปาปาเซเลสทีน ที่ 2 (Pope Celestine II ค.ศ. 1143-1144) Written by หอจดหมายเหตุ 1856
องค์ที่ 166 สมเด็จพระสันตะปาปาลูซิอุส ที่ 2 (Pope Lucius II ค.ศ.1144-1145) Written by หอจดหมายเหตุ 1958
องค์ที่ 167 สมเด็จพระสันตะปาปาบุญราศียูจีนี ที่ 3 (Pope Bl. Eugene III ค.ศ. 1145-1153) Written by หอจดหมายเหตุ 1782
องค์ที่ 168 สมเด็จพระสันตะปาปาอานัสตาซิอุส ที่ 4 (Pope Anastasius VI ค.ศ.1153-1154) Written by หอจดหมายเหตุ 1919
องค์ที่ 169 สมเด็จพระสันตะปาปาอาเดรียน ที่ 4 (Pope Adrian IV ค.ศ. 1154-1159) Written by หอจดหมายเหตุ 1674
องค์ที่ 170 สมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ ที่ 3 (Pope Alexander III ค.ศ.1159-1181) Written by หอจดหมายเหตุ 2619

Page 1 of 2