องค์ที่ 165 สมเด็จพระสันตะปาปาเซเลสทีน ที่ 2 (Pope Celestine II ค.ศ. 1143-1144)

 

สมเด็จพระสันตะปาปาเซเลสทีน ที่ 2

 (Pope Celestine II ค.ศ. 1143-1144)
 
พระองค์เป็นชาวแคว้นทุสคานี โดยกำเนิด ชื่อเดิม คือ กิโด ดิ ชิตตา เดล กัส เตลโล ท่านเป็นคนในตระกูลขุนนาง เป็นเพื่อนนักเรียนของนักปรัชญาที่มีชื่อเสียง คือ ท่านปีเตอร์ อะเบลาร์ ซึ่งถูกพระศาสนจักรประณามเรื่องคำสอนผิดหลงในปี ค.ศ. 1140 ในสังคายนาเซนส์ (Council of Sens) แต่มิตรภาพของทั้งสองก็ยังคงอยู่ต่อไป ได้รับแต่งตั้งเป็นพระคาร์ดินัลสังฆานุกร ใน ค.ศ. 1127 โดยพระสันตะปาปาโฮโนริอุส ที่ 2 เป็นพระคาร์ดินัลสงฆ์ ค.ศ. 1134 โดยพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ ที่ 3 พระองค์ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาแทนพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ ในวันที่ 25 กันยายน ค.ศ. 1143 ขณะที่ท่านที่อายุมากแล้ว ดังนั้นสมัยปกครองของพระองค์จึงสั้นเพียงหกเดือนเท่านั้นเอง
 
มีหลักฐานว่าในสมัยปกครองของพระองค์นี้มีการประกาศยกเลิกการลงโทษ พระเจ้าหลุยส์ ที่ 7 โดยพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ ที่ 2 ในข้อหาที่ว่าพระเจ้าหลุยส์ เข้ามาก้าวก่ายกับเรื่องของสงฆ์โดยไม่ถูกต้อง คือ พระเจ้าหลุยส์ได้แต่งตั้งพระสังฆราชแห่งบูร์กอน ก่อนที่ท่านจะสิ้นพระชนม์ก็เกิดความขัดแย้งกับพวกนอร์มันทางใต้ที่นำโดยพระเจ้าโรเจอร์ ที่ 2
 
พระสันตะปาปาเซเลสทีนได้จากโลกนี้ไปในวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ. 1144 ขณะที่ยังมีปัญหาความขัดแย้งกับกษัตริย์โรเจอร์ ที่ 2 แห่งซิซิลี  เกี่ยวกับสิทธิพิเศษการเป็นผู้แทนพระสันตะปาปาของกษัตริย์โรเจอร์ พระศพของพระองค์ฝัง ณ มหาวิหารลาเตรัน