องค์ที่ 1-20

Display # 
Title Author Hits
องค์ที่ 1 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเปโตร (St.Peter) ค.ศ.67 Written by หอจดหมายเหตุ 2410
องค์ที่ 2 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญลินุส (St.Linus) ค.ศ. 67 - 76 Written by หอจดหมายเหตุ 1986
องค์ที่ 3 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอานาเกลตุส (St. Anacletus) ค.ศ. 76-88 Written by หอจดหมายเหตุ 1313
องค์ที่ 4 สมเด็จพระสันตะปาปา นักบุญเคลเมนต์ที่ 1 (St. Clement I ) ค.ศ. 88-97 Written by หอจดหมายเหตุ 1608
องค์ที่ 5 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเอวาริสตุส (St. Evaristus) ค.ศ. 97-105 Written by หอจดหมายเหตุ 1357
องค์ที่ 6 สมเด็จพระสันตะปาปา นักบุญอเล็กซานเดอร์ที่ 1 (St. Alexander I) ค.ศ. 105-115 Written by หอจดหมายเหตุ 1563
องค์ที่ 7 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญซิกตุสที่ 1 (St. Sixtus I) ค.ศ. 115-125 Written by หอจดหมายเหตุ 1218
องค์ที่ 8 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเทเลสโฟรุส (St. Telesphorus) ค.ศ. 125-136 Written by หอจดหมายเหตุ 1234
องค์ที่ 9 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญฮีจีนุส St. Hyginus ค.ศ. 136-140 Written by หอจดหมายเหตุ 1207
องค์ที่ 10 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญปีโอ ที่ 1 St. Pius I ค.ศ. 140-155 Written by หอจดหมายเหตุ 1390

Page 1 of 2