องค์ที่ 10 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญปีโอ ที่ 1 (Pope St. Pius I) ค.ศ. 140-155

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญปีโอ ที่ 1

(Pope Pope St. Pius I  ค.ศ. 140-155)
 
พระองค์เป็นชาวเมืองอากวีเลยา  บิดาชื่อ รุฟินุส บางที่พระองค์อาจจะมีน้องชายคือเฮอมาส ซึ่งเป็นผู้ประพันธ์หนังสือ ชื่อนายชุมพาบาล (The Shepherd) และมีความเป็นไปได้ว่าพระองค์อาจเคยเป็นทาสมาก่อน แล้วภายหลังได้ถูกปลดปล่อยให้เป็นไท เพราะเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นคงในพระเยซูคริสตเจ้า จึงได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งพระสันตะปาปาต่อจากนักบุญฮีจีนุส พระองค์เป็นผู้ที่ต่อต้านคําสอนของพวกปัจเจกวิวรณ์นิยมเป็นต้น วาเลนตินุส (Valentinus) และมาร์ซีออน (Marcion) พระองค์ทรงประกาศคว่ำบาตรทั้งสองออกจากการเป็นสมาชิกพระศาสนจักรใน ค.ศ.144-150 เพราะคําสอนที่ผิดหลงของพวกเขา