เอกสารคณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะคาร์เมไลท์แห่งประเทศไทย Written by หอจดหมายเหตุ 1639
คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ Written by หอจดหมายเหตุ 1518
คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร Written by หอจดหมายเหตุ 1860
คณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล Written by หอจดหมายเหตุ 1577
คณะพระกุมารเยซู Written by หอจดหมายเหตุ 1940
คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ Written by หอจดหมายเหตุ 5828
คณะศรีชุมพาบาล Written by หอจดหมายเหตุ 1689
คณะอุร์สุลิน Written by หอจดหมายเหตุ 1578
คณะกลาริส กาปูชิน Written by หอจดหมายเหตุ 1734
คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ Written by หอจดหมายเหตุ 1752

Page 1 of 2