เอกสารคณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะคาร์เมไลท์แห่งประเทศไทย Written by หอจดหมายเหตุ 1242
คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ Written by หอจดหมายเหตุ 1103
คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร Written by หอจดหมายเหตุ 1459
คณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล Written by หอจดหมายเหตุ 1216
คณะพระกุมารเยซู Written by หอจดหมายเหตุ 1487
คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ Written by หอจดหมายเหตุ 4232
คณะศรีชุมพาบาล Written by หอจดหมายเหตุ 1313
คณะอุร์สุลิน Written by หอจดหมายเหตุ 1156
คณะกลาริส กาปูชิน Written by หอจดหมายเหตุ 1322
คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ Written by หอจดหมายเหตุ 1335

Page 1 of 2