เอกสารคณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะคาร์เมไลท์แห่งประเทศไทย Written by หอจดหมายเหตุ 1468
คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ Written by หอจดหมายเหตุ 1322
คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร Written by หอจดหมายเหตุ 1692
คณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล Written by หอจดหมายเหตุ 1424
คณะพระกุมารเยซู Written by หอจดหมายเหตุ 1736
คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ Written by หอจดหมายเหตุ 5465
คณะศรีชุมพาบาล Written by หอจดหมายเหตุ 1526
คณะอุร์สุลิน Written by หอจดหมายเหตุ 1387
คณะกลาริส กาปูชิน Written by หอจดหมายเหตุ 1553
คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ Written by หอจดหมายเหตุ 1571

Page 1 of 2