เอกสารคณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะคาร์เมไลท์แห่งประเทศไทย Written by หอจดหมายเหตุ 1542
คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ Written by หอจดหมายเหตุ 1391
คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร Written by หอจดหมายเหตุ 1752
คณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล Written by หอจดหมายเหตุ 1486
คณะพระกุมารเยซู Written by หอจดหมายเหตุ 1820
คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ Written by หอจดหมายเหตุ 5591
คณะศรีชุมพาบาล Written by หอจดหมายเหตุ 1596
คณะอุร์สุลิน Written by หอจดหมายเหตุ 1455
คณะกลาริส กาปูชิน Written by หอจดหมายเหตุ 1629
คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ Written by หอจดหมายเหตุ 1646

Page 1 of 2