คณะกลาริส กาปูชิน

รายชื่อหนังสือ ปี ค.ศ. 
สุวรรณสมโภช คณะ 1986
ชีทเพลงฉลองนักบุญกลารา และพิธีปฎิญาณตนตลอดชีพ  
อุดมสาร (โอกาสสมโภช 800 ปี ผู้ร่วมสถาปนาคณะ)  
หนังสืออนุสรณ์ 1979-2004