องค์ที่ 101-120

Display # 
Title Author Hits
องค์ที่ 101 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเกรโกรี ที่ 4 (St. Gregory IV ค.ศ.827-844) Written by หอจดหมายเหตุ 1479
องค์ที่ 102 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเซอร์จีอุส ที่ 2 (St. Sergius II ค.ศ.844-847) Written by หอจดหมายเหตุ 1217
องค์ที่ 103 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเลโอ ที่ 4 (St. Leo IV ค.ศ.847-855) Written by หอจดหมายเหตุ 1488
องค์ที่ 104 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเบเนดิก ที่ 3 (St. Benedic III ค.ศ.855-858) Written by หอจดหมายเหตุ 1485
องค์ที่ 105 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญนิโคลัส ที่ 1(มหาสมณะ) (St. Nicholas I (The Great) ค.ศ.858-867) Written by หอจดหมายเหตุ 1412
องค์ที่ 106 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอาเดรียน ที่ 2 (St. Adrian II ค.ศ.867-872) Written by หอจดหมายเหตุ 1272
องค์ที่ 107 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญยอห์น ที่ 8 (St. John VIII ค.ศ.872-882) Written by หอจดหมายเหตุ 1500
องค์ที่ 108 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญมารินุส ที่ 1 (St. Marinus I ค.ศ.882-884) Written by หอจดหมายเหตุ 1481
องค์ที่ 109 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอาเดรียน ที่ 3 (St. Adrian 3 ค.ศ.884-885) Written by หอจดหมายเหตุ 1283
องค์ที่ 110 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญสเตเฟนที่ 6 (St. Stephen VI ค.ศ.885-891) Written by หอจดหมายเหตุ 1197

Page 1 of 2