องค์ที่ 104 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิก ที่ 3 (Pope Benedic III ค.ศ.855-858)

 
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิก ที่ 3

(Pope Benedict III ค.ศ.855-858)
 
พระองค์เป็นชาวโรม บิดาชื่อเปโตร ได้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกรโดยพระสันตะปาปาเกรโกรีที่ 4 และบวชเป็นพระคาร์ดินัลสงฆ์โดยพระสันตะปาปาเลโอ ที่ 4  เมื่อพระสันตะปาปาเลโอสิ้นพระชนม์ คณะกรรมการได้เลือกให้ท่านอาเดรียน (ที่ 2) เป็นพระสันตะปาปาแต่ท่านปฏิเสธตำแหน่งนี้ คณะกรรมการจึงได้เลือกท่านเบเนดิก ที่ 3 ขึ้นเป็นพระสันตะปาปาแทน
 
เมื่อได้รับเลือกแล้ว พระองค์ได้ส่งสมณสาสน์ไปยังพระเจ้าหลุยส์ที่ 2 เพื่อขอการรับรองแต่ก่อนที่คำรับรองจะมาถึง มีข้าราชการในวังกลุ่มใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งก็ได้เลือกพระสันตะปาปาซ้อนขึ้นมาคือ พระสันตะปาปาอนัสตาซีอุส บิบลิโอเตคุส ผู้ซึ่งพระสันตะปาปาเลโอ ที่ 4 ได้ขับออกจากสมาชิกพระศาสนจักรใน ค.ศ. 850 เนื่องจากไม่นบนอบต่อพระศาสนจักรและพระสังฆราชแห่งโรม พระสันตะปาปาเบเนดิก ที่ 3 ไม่อาจต้านทานกำลังเหล่านี้ได้ จึงถูกปลดจากตำแหน่งและถูกนำไปขังไว้ในคุก เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ชาวโรมไม่พอใจมากพวกเขาพร้อมใจกันลุกฮือขึ้นต่อต้านกำลังของพวกชาววังเพื่อหลีกเลี่ยงการนองเลือด พวกชาววังยอมแพ้พระองค์ พระสันตะปาปาเบเนดิก ที่ 3 ถูกนำตัวออกจากคุก และเข้ารับตำแหน่งเดิม ด้รับการอภิเษกเมื่อวันที่ 29 กันยายน ค.ศ. 855
 
สมัยปกครองของพระองค์ยังคงต้องพยายามต่อสู้กับปัญหาการปล้นสะดมของพวกซาราเซน พระองค์ได้ปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่างๆ หลายแห่งที่เสียหายจากการโจมตีของกองโจรซาราเซนตั้งแต่ ค.ศ. 846 เรื่อยมา รวมทั้งได้สร้างโบสถ์และวิหารบริเวณริมฝั่งแม่น้ำไทเบอร์ที่เสียหายเพราะน้ำท่วมด้วย พระองค์สิ้นพระชนม์วันที่ 17 เมษายน ค.ศ. 858