Display # 
Title Author Hits
พระอัครสังฆราช ปีเตอร์ ไบรอัน เวลส์ Written by หอจดหมายเหตุ 22
พระอัครสังฆราช พอล ชาง อิน-นัม Written by หอจดหมายเหตุ 4910
พระอัครสังฆราช โจวานนี ดานีเอลโล Written by หอจดหมายเหตุ 2651
พระสมณทูตซัลวาตอเร เปนนักคีโอ Written by หอจดหมายเหตุ 2379
พระสมณทูต อาเดรียโน แบร์นาร์ดินี Written by หอจดหมายเหตุ 2263
พระสมณทูต ลุยจี แบรสซาน Written by หอจดหมายเหตุ 2301
พระสมณทูต อัลแบร์โต ตรีการีโก Written by หอจดหมายเหตุ 2218
พระสมณทูต เรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน Written by หอจดหมายเหตุ 2757
พระสมณทูต ซิลวีโอ ลูโอนี Written by หอจดหมายเหตุ 1998
พระสมณทูต โยวานนี โมเร็ตตี Written by หอจดหมายเหตุ 2098

Page 1 of 2