Display # 
Title Author Hits
พระอัครสังฆราช พอล ชาง อิน-นัม Written by หอจดหมายเหตุ 4679
พระอัครสังฆราช โจวานนี ดานีเอลโล Written by หอจดหมายเหตุ 2520
พระสมณทูตซัลวาตอเร เปนนักคีโอ Written by หอจดหมายเหตุ 2224
พระสมณทูต อาเดรียโน แบร์นาร์ดินี Written by หอจดหมายเหตุ 2154
พระสมณทูต ลุยจี แบรสซาน Written by หอจดหมายเหตุ 2202
พระสมณทูต อัลแบร์โต ตรีการีโก Written by หอจดหมายเหตุ 2106
พระสมณทูต เรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน Written by หอจดหมายเหตุ 2660
พระสมณทูต ซิลวีโอ ลูโอนี Written by หอจดหมายเหตุ 1893
พระสมณทูต โยวานนี โมเร็ตตี Written by หอจดหมายเหตุ 2029
พระสมณทูต ยัง ยาโดต์ Written by หอจดหมายเหตุ 2039

Page 1 of 2