Display # 
Title Author Hits
พระอัครสังฆราช ปีเตอร์ ไบรอัน เวลส์ Written by หอจดหมายเหตุ 345
พระอัครสังฆราช พอล ชาง อิน-นัม Written by หอจดหมายเหตุ 5188
พระอัครสังฆราช โจวานนี ดานีเอลโล Written by หอจดหมายเหตุ 2833
พระสมณทูตซัลวาตอเร เปนนักคีโอ Written by หอจดหมายเหตุ 2562
พระสมณทูต อาเดรียโน แบร์นาร์ดินี Written by หอจดหมายเหตุ 2426
พระสมณทูต ลุยจี แบรสซาน Written by หอจดหมายเหตุ 2449
พระสมณทูต อัลแบร์โต ตรีการีโก Written by หอจดหมายเหตุ 2365
พระสมณทูต เรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน Written by หอจดหมายเหตุ 2921
พระสมณทูต ซิลวีโอ ลูโอนี Written by หอจดหมายเหตุ 2153
พระสมณทูต โยวานนี โมเร็ตตี Written by หอจดหมายเหตุ 2232

Page 1 of 2