พระสมณทูต อาเดรียโน แบร์นาร์ดินี

พระสมณทูตอาเดรียโน แบร์นาร์ดินี
Archbishop Adriano Bernardini 

เอกอัครสมณทูตประจำประเทศไทย กัมพูชา และสิงคโปร์  
และเป็นผู้แทนสมเด็จพระสันตะปาปาในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว,
มาเลเซีย, บรูไน, และเมียนมาร์
 
ได้รับตำแหน่งวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 
Nominated Apostolic Nuncio July 24, 1999
 
พระอัครสังฆราชอาเดรียโน แบร์นาร์ดินี เกิดที่  Pian di Mileto ประเทศติตาลี วันที่ 13  สิงหาคม ค.ศ.1942 ได้รับศีลบวชประเทศสงฆ์วันที่ 31 มีนาคม ค.ศ.1968 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านเทววิทยา และปรัชญา สามารถพูดได้ 5 ภาษา ได้แก่ ภาษาอิตาเลียน, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, สเปนและโปรตุเกส  ได้รับการอภิเษกเป็นพระสังฆราชเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 
ค.ศ.1992 
     
สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ทรงประกาศแต่งตั้งให้ พระอัครสังฆราชอาเีดรียโน  แบร์นาร์ดินี ดำรงตำแหน่งพระสมณทูตประจำประเทศไทย กัมพูชา และสิงคโปร์ และเป็นผู้แทนสมเด็จพระสันตะปาปาในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, มาเลเซีย, บรูไน, และเมียนมาร์ สืบเนื่องจากพระอัครสังฆราชลุยจี แบรสซาน เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ค.ศ.1999  
 
พระอัครสังฆราชอาเดรียโน แบร์นาร์ดินี มาเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ค.ศ.1999 โดยมีพระสังฆราชมนัสจวบสมัย พระสังฆราชพเยาว์ มณีทรัพย์ พระสังฆราชจำเนียร  สันติสุขนิรันดร์ พระสังฆราชเปโตร บัค อุปสังฆราชจำเนียร กิจเจริญ พระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง และผู้แทนหน่วยงานในสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ไปต้อนรับที่สนามบินดอนเมือง.     
     
พระอัครสังฆราชอาเดรียอาโน แบร์นาร์ดินี
 เยี่ยมคำนับพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู 
วันที่่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ.1999
 
หลังจากนั้นได้เข้าคำนับ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ที่สำนักมิสซังโรมันคาทอลิกประเทศไทย  โอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ในวันต่อมาได้เข้าเฝ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเยี่ยมหน่วยงานในสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทย 
 
ที่ผ่านมา พระอัครสังฆราชอาเดรียโน แบร์นาร์ดินี  ดำรงตำแหน่งพระสมณทูตประจำเกาะต่างๆ ในมหาสมุทรอินเดีย ได้แก่ มาดากัสการ์ เมาริติอุสและเซเซลเลส ขณะเดียวกันเป็นผู้แทนสมเด็จพระสันตะปาปาในโคโมรอสและรุยูเนียน ท่านเป็นผู้แทนของสมเด็จพระสันตะปาปา ประจำ 5 ประเทศตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996 หลังจากได้ย้ายมาจากประเทศบังคลาเทศ ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี ค.ศ.1992 ระหว่าง ปี ค.ศ. 1989-1992  เป็นอุปทูตประจำไต้หวัน โดยพำนักอยู่ที่กรุงไทเป 
 
งานในตำแหน่งสมาชิกองค์กรการประสานงานทางการทูตวาติกัน เริ่มต้นใน ปี ค.ศ. 1973   ตำแหน่งสมณทูตประจำประเทศญี่ปุ่น ปากีสถาน และอื่นๆ ได้แก่ แองโกลา เวเนซูเอลา และสเปน 
 

พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชูเป็นประธาน
พิธีเคารพศีลมหาสนิทประจำ
ที่วัดธรรมสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง
พระอัครสังฆราชอาเดรียโน แบร์นาร์ดินี ดำรงตำแหน่งต่อจากพระอัครสังฆราชลุยจี แบรสซาน อดีตเอกอัครทูตแบรสซาน อดีตเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย รับผิดชอบดูแลประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 7 ประเทศ โดยพำนักที่สถานเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย เช่นเดียวกัน   
 
พระอัครสังฆราชอาเดรียโน แบร์นาร์ดินี พระสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย  ได้กล่าวอำลาประเทศไทย ในโอกาสได้รับมอบหมายให้ไปประจำหน้าที่ที่ประเทศอาร์เจนติน่า ในงานเลี้ยงอำลา ณ สถานเอกอัครสมณทูตวาติกัน ถนนสาทรใต้  วันที่ 17 มิถุนายน ค.ศ. 2003 ท่ามกลางผู้รับเชิญมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก    
 

พระสมณทูตอาเดรียงโน แบร์นาร์ดินี 
 กล่าวคำลาประเทศไทย
ฯพณฯ การ์เซีย เอกอัครราชทูตอาร์เจนตินา ในฐานะหัวหน้าคณะทูตในประเทศไทย ได้กล่าวในนามของผู้มาร่วมงาน ยกย่องพระสมณทูตฯ ว่าเป็นนักการทูตที่เชี่ยวชาญ เป็นเปี่ยมด้วยประสนการณ์ทางการทูตอย่างสูง
 
ก่อนมาประจำในประเทศไทย ฯพณฯ ได้เคยปฏิบัติหน้าที่ในประเทศต่างๆ ทั้งในทวีเอเชียและแอฟริกา ยุโรป และละตินอเมริกา ประเทศหลังสุด ได้แก่ประเทศ บังคลาเทศ และมาตากัสกา ฯพณฯ ได้เข้าเฝ้าและถวายสมณสาสน์ตราตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อปี ค.ศ. 1999  ขณะเดียวกัน ก็ยังเป็นสมณทูตของประเทศกัมพูชา ลาว พม่า  มาเลเซีย สิงคโปร์ และบรูไน อีกด้วย ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ฯพณฯ ได้ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวาติกันกับไทย บัดนี้ จะต้องไปรับหน้าที่ ณ ประเทศซึ่งมีความสวยงามยิ่ง เหลือไว้แต่ผลงานมากมายและเพื่อนฝูงเป็นจำนวนมากให้อยู่ในความทรงจำของพวกเรา”  
 

พระอัครสังฆราชอาเดรียโน แบร์นาร์ดินีเข้าเฝ้า 
สมเด็จพระเจ้านโรดมสีหนุ
พระสมณทูตได้กล่าวตอบว่า “ประเทศใหม่ที่จะไปประจำนั้น อยู่ห่างจากประเทศไทยมาก ใช้เวลาเดินทางโดยเครื่องบินจากไปถึง 30 ชั่วโมง แต่ก็หวังว่าจะมีผู้ไปเยี่ยมเยือนบ้าง อย่างน้อยหัวหน้าคณะทูตานุทูตฯ คงสามารถเป็นผู้แทนของทุกท่านไปเยี่ยมข้าพเจ้าในบางโอกาสได้แน่”
 
พระอัครสังฆราชอาเดรียโน แบร์นาร์ดินี  กล่าวเสริมตอบว่า ตลอดเวลา 30 ปีที่อยู่ในวงการทูต  ได้มีความทรงจำที่ดีมากมาย ได้พบเพื่อนใหม่ที่ “ร่วมเดินทางชีวิต” ด้วยกัน และ ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับมิตรภาพและไมตรีจิตที่มอบให้ข้าพเจ้า ตลอดเวลาที่ประจำอยู่ที่ประเทศไทย”
 
ในงานเลี้ยงอำลาครั้งนี้ นอกจากคณะทูตานุทูตของประเทศต่างๆ แล้ว พระคาร์ดินัล  ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุชู และ พระสังฆราชยอด พิมพิสาร ได้ไปร่วมงานในนามสภาพระสังฆราชฯ พร้อมด้วยพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง และฆราวาสอีกจำนวนหนึ่ง
 
พระสมณทูตแบร์นาร์ดินี กำหนดเดินทางออกจากประเทศไทย เพื่อไปประจำที่ประเทศอาร์เจนตินา ในเดือนกรกฏาคม ค.ศ. 2003
 
 
“อำลาสมณทูต” สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดเลี้ยอำลา
พระสมณทูตอาเดรียงโน แบร์นาร์ดินี พระสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย
ในโอกาสได้รับมอบหมายให้ไปประจำจำหน้าที่ที่ประเทศอาร์เจนตินา  
 
 
พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย  กิจบุญชู ในนามสภาพระสังฆราช
มอบของที่ระลึกกาซูลาผ้าไหม 4 ชุด
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ค.ศ. 2003 ที่สำนักมิสซังโรมันคาทอลิก
 
 

พระสมณทูตอาเดรียงโน แบร์นาร์ดินี
ตัดริบบิ้นเปิดงาน 
“วันศักดิ์ศรีสตรี ปี 2000” ที่โรงเรียนมาแตร์เดอี
วันที่ 25 
มีนาคม ค.ศ.2000

นับจากขวา พระคาร์ดินัลโจเซฟ ทอมโก (คนที่ 4),
พระสมณทูตอาเดียโน แบร์นาร์ดิน (คนที่ 5),
พระสังฆราชปิเตอร์ หลุยส์ คากุ จากประเทศพม่า(คนที่ 6)
และบราเดอร์กิลเลียน จากเทเซ่ (คนที่ 2) ร่วมรับประทาน
อาหารที่บ้านอุร์สุลิน โรงเรียนมาแตร์ วันที่ 7 มกราคม ค.ศ.2000
โอกาสเยี่ยมยมซ.มารี สตานิสลาสโบซนาก (คนที่ 3) 
ซึ่งเป็นชาวสโลวัค สัญชาติเดียวกับพระคาร์ดินัลโจเซฟ
ในโอกาสทั้งสี่ท่านมาประชุมเอฟเอบีที่สามพราน

คุณสุพรรณี กิจเจริญ ประธานคณะพลมารี
ได้รับเครื่องสมณอิสริยาภรณ์
วันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ.1994

ผู้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ทั้ง 7 ท่าน
พร้อมกับพระสมณทูต และพระคาร์ดินัล

พระอัครสังฆราชอาเดรียโน แบร์นาร์ดินี
เป็นประธานพิธีมิสซาขอบพระคุณเป็นภาษาไทย
ที่วัดนักบุญอักเนส จ.กระบี่
วันที่ 7 กรกฏาคม ค.ศ.2002 

คุณแม่สุปรานี ฉัตรบรรยงค์ อธิการิณีอารามแม่พระแห่งปวงเทวา
(คณะกลาริส กาปูชิน) พนม จ.สุราษฎร์ธานี ได้มอบที่ระลึกแด่
พระอัครสังฆราชอาเดรียโน แบร์นาร์ดินี วันที่ 7 กรกฎาคม ค.ศ.2002
 
 
จากหนังสือพิมพ์อุดมสาร ปี ค.ศ. 1999-2003
และข้อมูลจากหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ