ประวัติวัดในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 1

Display # 
Title Author Hits
วัดเซนต์โธมัส Written by หอจดหมายเหตุ 5283
อาสนวิหารอัสสัมชัญ Written by หอจดหมายเหตุ 10431
วัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์ Written by หอจดหมายเหตุ 13974
วัดเซนต์หลุยส์ Written by หอจดหมายเหตุ 6606
วัดนักบุญยอแซฟ (ตรอกจันทน์) Written by หอจดหมายเหตุ 6370
วัดอัครเทวดาราฟาแอล (ปากน้ำ) Written by หอจดหมายเหตุ 12085
วัดแม่พระปฏิสนธินิรมลแห่งเหรียญอัศจรรย์ (โรงหมู) Written by หอจดหมายเหตุ 4298
วัดราชินีแห่งสันติสุข (วัดซอย 101) Written by หอจดหมายเหตุ 9797
วัดพระกุมารเยซู (กิโลเมตรที่ 8 บางนา-ตราด) Written by หอจดหมายเหตุ 10660
วัดพระบิดาเจ้า Written by หอจดหมายเหตุ 5095

Page 1 of 2