ประวัติวัดในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 1

Display # 
Title Author Hits
วัดนักบุญโธมัสอัครสาวก Written by หอจดหมายเหตุ 3627
อาสนวิหารอัสสัมชัญ Written by หอจดหมายเหตุ 8060
วัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์ Written by หอจดหมายเหตุ 10936
วัดเซนต์หลุยส์ Written by หอจดหมายเหตุ 4416
วัดนักบุญยอแซฟ (ตรอกจันทน์) Written by หอจดหมายเหตุ 4069
วัดอัครเทวดาราฟาแอล (ปากน้ำ) Written by หอจดหมายเหตุ 9199
วัดแม่พระปฏิสนธินิรมลแห่งเหรียญอัศจรรย์ (โรงหมู) Written by หอจดหมายเหตุ 2828
วัดราชินีแห่งสันติสุข (วัดซอย 101) Written by หอจดหมายเหตุ 7302
วัดพระกุมารเยซู กม.8 Written by หอจดหมายเหตุ 7984
วัดพระบิดาเจ้า ทิพวัล Written by หอจดหมายเหตุ 3496

Page 1 of 2