เวลาเปิดให้บริการ

 
  เช้า   8.30 น. - 12.00 น.
 
บ่าย  13.00 น. - 15.30 น.
 
ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์
 
ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดทางศาสนา