ตารางเทียบสมัยการปกครองสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

Display # 
Title Author Hits
พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล Written by หอจดหมายเหตุ 50
พระสังฆราช เปโตร คาเร็ตโต Written by หอจดหมายเหตุ 1730
พระสังฆราชไมเกิ้ล ประพนธ์ ชัยเจริญ Written by หอจดหมายเหตุ 4534