คณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะธรรมทูตซาเวเรียนแห่งพระนางมารี Written by หอจดหมายเหตุ 1160
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –นครสวรรค์ Written by หอจดหมายเหตุ 1108
คณะคาร์เมไลท์มิชชันนารี Written by หอจดหมายเหตุ 1036
คณะธิดานักบุญเปาโล Written by หอจดหมายเหตุ 1059
คณะซิสเตอร์ออกัสตินแห่งแม่พระแห่งความบรรเทาใจ Written by หอจดหมายเหตุ 962
คณะกลาริส กาปูชิน-โพนสูง Written by หอจดหมายเหตุ 946
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –สามพราน Written by หอจดหมายเหตุ 1003
คณะธิดามารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล นครราชสีมา Written by หอจดหมายเหตุ 1093
คณะกลาริส กาปูชิน -สุราษฎร์ธานี Written by หอจดหมายเหตุ 1121
คณะแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร Written by หอจดหมายเหตุ 1149

Page 1 of 5