คณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะธรรมทูตซาเวเรียนแห่งพระนางมารี Written by หอจดหมายเหตุ 1775
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –นครสวรรค์ Written by หอจดหมายเหตุ 1464
คณะคาร์เมไลท์มิชชันนารี Written by หอจดหมายเหตุ 1400
คณะธิดานักบุญเปาโล Written by หอจดหมายเหตุ 1421
คณะซิสเตอร์ออกัสตินแห่งแม่พระแห่งความบรรเทาใจ Written by หอจดหมายเหตุ 1300
คณะกลาริส กาปูชิน-โพนสูง Written by หอจดหมายเหตุ 1306
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –สามพราน Written by หอจดหมายเหตุ 1338
คณะธิดามารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล นครราชสีมา Written by หอจดหมายเหตุ 1453
คณะกลาริส กาปูชิน -สุราษฎร์ธานี Written by หอจดหมายเหตุ 1512
คณะแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร Written by หอจดหมายเหตุ 1552

Page 1 of 5