คณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะธรรมทูตซาเวเรียนแห่งพระนางมารี Written by หอจดหมายเหตุ 1919
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –นครสวรรค์ Written by หอจดหมายเหตุ 1552
คณะคาร์เมไลท์มิชชันนารี Written by หอจดหมายเหตุ 1496
คณะธิดานักบุญเปาโล Written by หอจดหมายเหตุ 1492
คณะซิสเตอร์ออกัสตินแห่งแม่พระแห่งความบรรเทาใจ Written by หอจดหมายเหตุ 1395
คณะกลาริส กาปูชิน-โพนสูง Written by หอจดหมายเหตุ 1387
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –สามพราน Written by หอจดหมายเหตุ 1418
คณะธิดามารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล นครราชสีมา Written by หอจดหมายเหตุ 1534
คณะกลาริส กาปูชิน -สุราษฎร์ธานี Written by หอจดหมายเหตุ 1605
คณะแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร Written by หอจดหมายเหตุ 1627

Page 1 of 5