คณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะกลาริส กาปูชิน-บ้านโป่ง Written by หอจดหมายเหตุ 889
คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (ซิสเตอร์ซาเลเซียน) Written by หอจดหมายเหตุ 1236
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล-กรุงเทพฯ Written by หอจดหมายเหตุ 835
คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน Written by หอจดหมายเหตุ 913
คณะภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่ Written by หอจดหมายเหตุ 988
คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ Written by หอจดหมายเหตุ 5146
คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร Written by หอจดหมายเหตุ 4205
คณะภคินีรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี Written by หอจดหมายเหตุ 1173
คณะพระกุมารเยซู Written by หอจดหมายเหตุ 868
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี Written by หอจดหมายเหตุ 1799

Page 4 of 5