คณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะกลาริส กาปูชิน-บ้านโป่ง Written by หอจดหมายเหตุ 1083
คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (ซิสเตอร์ซาเลเซียน) Written by หอจดหมายเหตุ 1436
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล-กรุงเทพฯ Written by หอจดหมายเหตุ 1010
คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน Written by หอจดหมายเหตุ 1101
คณะภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่ Written by หอจดหมายเหตุ 1193
คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ Written by หอจดหมายเหตุ 5700
คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร Written by หอจดหมายเหตุ 4764
คณะภคินีรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี Written by หอจดหมายเหตุ 1418
คณะพระกุมารเยซู Written by หอจดหมายเหตุ 1042
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี Written by หอจดหมายเหตุ 2196

Page 4 of 5