คณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะธรรมทูตซาเวเรียนแห่งพระนางมารี Written by หอจดหมายเหตุ 1489
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –นครสวรรค์ Written by หอจดหมายเหตุ 1348
คณะคาร์เมไลท์มิชชันนารี Written by หอจดหมายเหตุ 1272
คณะธิดานักบุญเปาโล Written by หอจดหมายเหตุ 1291
คณะซิสเตอร์ออกัสตินแห่งแม่พระแห่งความบรรเทาใจ Written by หอจดหมายเหตุ 1173
คณะกลาริส กาปูชิน-โพนสูง Written by หอจดหมายเหตุ 1169
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –สามพราน Written by หอจดหมายเหตุ 1220
คณะธิดามารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล นครราชสีมา Written by หอจดหมายเหตุ 1341
คณะกลาริส กาปูชิน -สุราษฎร์ธานี Written by หอจดหมายเหตุ 1376
คณะแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร Written by หอจดหมายเหตุ 1406

Page 1 of 5