คณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะธรรมทูตซาเวเรียนแห่งพระนางมารี Written by หอจดหมายเหตุ 2143
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –นครสวรรค์ Written by หอจดหมายเหตุ 1657
คณะคาร์เมไลท์มิชชันนารี Written by หอจดหมายเหตุ 1609
คณะธิดานักบุญเปาโล Written by หอจดหมายเหตุ 1594
คณะซิสเตอร์ออกัสตินแห่งแม่พระแห่งความบรรเทาใจ Written by หอจดหมายเหตุ 1506
คณะกลาริส กาปูชิน-โพนสูง Written by หอจดหมายเหตุ 1501
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –สามพราน Written by หอจดหมายเหตุ 1529
คณะธิดามารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล นครราชสีมา Written by หอจดหมายเหตุ 1643
คณะกลาริส กาปูชิน -สุราษฎร์ธานี Written by หอจดหมายเหตุ 1719
คณะแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร Written by หอจดหมายเหตุ 1747

Page 1 of 5