คณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะกลาริส กาปูชิน-ท่าแร่ Written by หอจดหมายเหตุ 1152
คณะซิสเตอร์ฟรังซิสกันแห่งแม่พระปฏิสนธินิรมล Written by หอจดหมายเหตุ 1070
คณะกลาริส กาปูชิน-สามพราน Written by หอจดหมายเหตุ 1288
คณะซิสเตอร์อัสสัมชัญ Written by หอจดหมายเหตุ 2032
คณะเมตตาธรรมแห่งเนอแวรส์ Written by หอจดหมายเหตุ 1087
คณะแม่พระแห่งพระตรีเอกภาพ Written by หอจดหมายเหตุ 1194
คณะกลาริส กาปูชิน –อุดร Written by หอจดหมายเหตุ 951
คณะลาซาลซิสเตอร์ Written by หอจดหมายเหตุ 1170
คณะภคินีผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล Written by หอจดหมายเหตุ 1352
คณะแมรี่โนลล์แห่งนักบุญดอมินิก Written by หอจดหมายเหตุ 1102

Page 2 of 5