คณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะกลาริส กาปูชิน-ท่าแร่ Written by หอจดหมายเหตุ 964
คณะซิสเตอร์ฟรังซิสกันแห่งแม่พระปฏิสนธินิรมล Written by หอจดหมายเหตุ 872
คณะกลาริส กาปูชิน-สามพราน Written by หอจดหมายเหตุ 1085
คณะซิสเตอร์อัสสัมชัญ Written by หอจดหมายเหตุ 1631
คณะเมตตาธรรมแห่งเนอแวรส์ Written by หอจดหมายเหตุ 895
คณะแม่พระแห่งพระตรีเอกภาพ Written by หอจดหมายเหตุ 1005
คณะกลาริส กาปูชิน –อุดร Written by หอจดหมายเหตุ 761
คณะลาซาลซิสเตอร์ Written by หอจดหมายเหตุ 962
คณะภคินีผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล Written by หอจดหมายเหตุ 1114
คณะแมรี่โนลล์แห่งนักบุญดอมินิก Written by หอจดหมายเหตุ 884

Page 2 of 5