องค์ที่ 181-266

Display # 
Title Author Hits
องค์ที่ 181 สมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ ที่ 4 (Pope Alexander IV ค.ศ.1254-1261) Written by หอจดหมายเหตุ 1402
องค์ที่ 182 สมเด็จพระสันตะปาปาอูรบัน ที่ 4 (Pope Urban IV ค.ศ.1261-1264) Written by หอจดหมายเหตุ 1255
องค์ที่ 183 สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ ที่ 4 (Pope Clement IV ค.ศ.1265-1268) Written by หอจดหมายเหตุ 1316
องค์ที่ 184 สมเด็จพระสันตะปาปาบุญราศีเกรโกรี ที่ 10 (Bl.Gregory X ค.ศ.1271-1276) Written by หอจดหมายเหตุ 1382
องค์ที่ 185 สมเด็จพระสันตะปาปาบุญราศีอินโนเซนต์ ที่ 5 (Bl. Innocent V ค.ศ.1276) Written by หอจดหมายเหตุ 1324
องค์ที่ 186 สมเด็จพระสันตะปาปาอาเดรียน ที่ 5 (Pope Adrian V ค.ศ.1276) Written by หอจดหมายเหตุ 1184
องค์ที่ 187 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 21 (Pope John XXI ค.ศ.1276-1277) Written by หอจดหมายเหตุ 1221
องค์ที่ 188 สมเด็จพระสันตะปาปานิโคลัส ที่ 3 (Pope Nicholas III ค.ศ.1277-1280) Written by หอจดหมายเหตุ 1344
องค์ที่ 189 สมเด็จพระสันตะปาปามาร์ติน ที่ 4 (Pope Martin IV ค.ศ.1281-1285) Written by หอจดหมายเหตุ 1284
องค์ที่ 190 สมเด็จพระสันตะปาปาโฮโนริอุส ที่ 4 (Pope Honorius IV ค.ศ.1285-1287) Written by หอจดหมายเหตุ 1326

Page 1 of 9