องค์ที่ 188 สมเด็จพระสันตะปาปานิโคลัส ที่ 3 (Pope Nicholas III ค.ศ.1277-1280)


สมเด็จพระสันตะปาปานิโคลัส ที่ 3

(Pope Nicholas III ค.ศ. 1277-1280)

 
พระองค์มีพระนามเดิมว่า โจวันนี เกตาโน เกิดที่โรม ในตระกูลออร์ซินี ซึ่งเป็นตระกูลขุนนางที่มีชื่อเสียงว่าเกี่ยวข้องกับสันตะสำนักมาเป็นเวลายาวนาน ท่านรับใช้พระสันตะปาปามาถึง 8 องค์ และทำหน้าที่พระคาร์ดินัลนานถึง 30 กว่าปี  ก่อนจะได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปา ในวันที่ 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 1277 คณะพระคาร์ดินัลที่เลือกพระองค์นั้นมีเจ็ดองค์และทั้งเจ็ดก็ถูกขัง และใช้เวลาเลือกนานถึงหกเดือน (เราใช้คำว่าขัง แต่จริงๆ คงหมายถึง ถูกบังคับ ซึ่งน่าจะเป็นธรรมเนียมที่ตั้งไว้มากกว่าว่าถ้าเลือกไม่ได้จะต้องอยู่ในที่ประชุมนั้นจนกว่าจะเลือกได้) การที่พระองค์ได้รับเลือกนั้นถือว่าเป็นข่าวร้ายสำหรับพระเจ้าชาร์ลแห่งอันจูที่เป็นกษัตริย์แห่งเนเปิลและซิชิลีตอนใต้ (ชาวฝรั่งเศส) เพราะขณะที่เป็นพระคาร์ดินัลนั้นมีความขัดแย้งกับพระเจ้าชาร์ล เพราะเห็นว่าพระเจ้าชาร์ลพยายามมามีอำนาจเหนือสันตะสำนัก เมื่อเป็นพระสันตะปาปานิโคลัสแล้ว พระองค์ก็ได้ขัดขวางพระเจ้าชาร์ลที่จะยึดคอนสแตนติโนเปิล โดยร่วมมือกับจักรพรรดิไมเคิล ที่ 8 แห่งคอนสแตนติโนเปิล พระองค์พยายามรวมพระศาสนจักรตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกันใหม่ หลังจากที่ได้เริ่มตั้งแต่สังคายนาแห่งเมืองลีญอง
 
โดยส่วนตัวแล้ว พระองค์เป็นคนซื่อตรง ไม่เล่นพรรคเล่นพวก แต่หลายคนก็ต้องแปลกใจ เมื่อพระองค์ได้ตั้งพระคาร์ดินัลเพิ่มอีกหกองค์ โดยสามองค์มาจากตระกูลออร์ซินีของพระองค์เอง เพื่อวางนโยบายและงานบริหารพระศาสนจักร โดยให้เหตุผลว่าต้องการคนในตระกูลไว้ใกล้ๆ เพื่อใช้สอย และเป็นแนวทางไหว้วานในการใช้กำลังต่อต้านอิทธิพลจากคนต่างชาติ พระองค์รักโรมมาก และได้ใช้ทรัพย์สินมากมายเพื่อปฏิสังขรณ์บูรณะวัดเก่าๆ และทำให้โรมดูสวยงามขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งวังของพระสันตะปาปาที่มหาวิหารนักบุญเปโตร พระองค์ได้สร้างวังพักร้อนที่ใกล้ๆ เมืองวิแตร์โบด้วย พระองค์สิ้นพระชนม์เพราะหัวใจล้มเหลว ในวันที่ 22 สิงหาคม ค.ศ. 1280