ประวัติวัดในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 5

Display # 
Title Author Hits
วัดนักบุญเปโตร (วัดนครชัยศรี) Written by หอจดหมายเหตุ 17161
วัดพระตรีเอกภาพ (วัดหนองหิน) Written by หอจดหมายเหตุ 7373
วัดพระคริสตกษัตริย์ (วัดนครปฐม) Written by หอจดหมายเหตุ 6850
วัดนักบุญอันนา (วัดท่าจีน) Written by หอจดหมายเหตุ 9973
วัดนักบุญอันเดร (วัดบางภาษี) Written by หอจดหมายเหตุ 5006
วัดนักบุญมัทธิว (วัดทุ่งลูกนก) Written by หอจดหมายเหตุ 3942
วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ Written by หอจดหมายเหตุ 4310