องค์ที่ 181 สมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ ที่ 4 (Pope Alexander IV ค.ศ.1254-1261)


สมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ ที่ 4

 (Pope Alexander IV ค.ศ. 1254-1261)
 
พระองค์มีพระนามเดิมว่า รินัลโด จากตระกูลเคานต์แห่งเซญี บุคคลตระกูลนี้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปามาก่อนแล้ว 2 องค์ (พระสันตะปาปาอินโนเซนต์ ที่ 3 และพระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 9) ในปี ค.ศ. 1227 พระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 9 ผู้เป็นลุงได้มอบตำแหน่งพระคาร์ดินัลสังฆานุกรแก่ท่านรินัลโด และภายหลังก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นพระคาร์ดินัลสังฆานุกรแห่งออสตีอา (Ostia) ค.ศ. 1231 ขณะที่เป็นพระคาร์ดินัลนั้น ท่านช่วยเหลือสนับสนุนคณะฟรันซิสกันและดอมินิกันอย่างมาก การที่ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาของท่านรินัลโดนั้น หลายท่านเชื่อว่าจากแรงพลักดันของจักรพรรดิเฟรดริก ที่ 4 สิ้นพระชนม์ บรรดาพระคาร์ดินัลได้มาประชุมกันที่เนเปิล และนายกเทศมนตรีของเมืองอยากให้เมืองของตนมีความสำคัญจึงให้พระคาร์ดินัลดำเนินการคัดเลือกพระสันตะปาปาใหม่ที่เมืองนี้ และกักบริเวณไม่ให้พวกเขาไปไหนจนกว่าจะเลือกพระสันตะปาปาเสร็จ ที่สุดพวกเขาก็เลือกท่านรินัลโดเป็นพระสันตะปาปา  โดยใช้พระนามว่า พระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ ที่ 4
 
โดยส่วนตัวแล้วพระองค์เป็นผู้ที่เคร่งครัดในการภาวนาและการบำเพ็ญพรต แต่จุดอ่อนคือ เป็นคนหูเบาเชื่อคนง่าย เป็นต้นคนที่คอยรายงานให้ร้ายผู้อื่น พระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์มีสัมพันธ์ดี (แต่ระยะเวลาไม่นาน) กับพระเจ้าเฮนรี ที่ 3 แห่งอังกฤษ และได้มอบซิซิลีให้อยู่ในการปกครองของพระเจ้าเอ็ดมอนด์แห่งแลงคัสเตอร์บุตรของพระเจ้าเฮนรี ที่ 3 พระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ดูเหมือนจะไม่ทรงสันทัดเรื่องการเมืองนัก พระองค์ยังดำเนินนโยบายเป็นศัตรูกับราชวงศ์เฮาเซนสตัฟเฟิน (เยอรมัน) โดยได้ประกาศขับลูกนอกกฎหมายของพระเจ้าเฟรดริก คือ เจ้าชายเมนเฟรดออกจากพระศาสนจักร ภายหลังเจ้าชายเมนเฟรดได้ยกทัพมาบุกอิตาลี และยึดดินแดนในความปกครองพระสันตะปาปาไปมากมาย เจ้าชายเมนเฟรดได้รับสวมมงกุฎเป็นกษัตริย์แห่งซิซิลี ใน ค.ศ. 1258 พระองค์เองภายหลังถูกจำกัดบริเวณให้อยู่เพียงที่วิแตร์โบ เพราะรัฐมนตรีของเมือง ส่วนใหญ่ได้ทำสัญญาและเลือกให้เจ้าชายเมนเฟรดเป็นรัฐมนตรีคนหนึ่งของเมือง
 
ใน ปี ค.ศ. 1261 พระองค์พยายามสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพระศาสนจักรตะวันออกและกรุงโรม ทรงพยายามทำสงครามครูเสดกับชนเผ่าตาตาร์ส (Tatars) แต่ไม่เป็นผล พระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์สิ้นพระชนม์ในวันที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ. 1261 ท่ามกลางพระคาร์ดินัลเพียง 8 องค์ เพราะสมัยปกครองของพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ พระองค์ไม่ได้แต่งตั้งพระสังฆราชองค์ใดเป็นพระคาร์ดินัลเลย (ช่วงนี้คณะฟรันซิสกันมีปัญหาเรื่องการถือความยากจน และแยกเป็นสองกลุ่มคือพวกเคร่งครัด (Zelanti) และพวกผ่อนปรน (Relaxati) ท่านโบนาเวนตูราพยายามไกล่เกลี่ยให้เป็นว่า ห้ามถือครองส่วนตัวแต่ใช้สิ่งของเหล่านี้ได้ กระนั้นปัญหาก็ยังแก้ไม่ตกเรื่อยมาจนถึงสมัยพระสันตะปาปายอห์น ที่ 22)