องค์ที่ 181-266

Display # 
Title Author Hits
องค์ที่ 251 สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 7 (Pope Pius VII ค.ศ. 1800-1823) Written by หอจดหมายเหตุ 1359
องค์ที่ 252 สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอ ที่ 12 (Pope Leo XII ค.ศ. 1823-1829) Written by หอจดหมายเหตุ 1313
องค์ที่ 253 สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 8 (Pope Pius VIII ค.ศ. 1829-1830) Written by หอจดหมายเหตุ 1244
องค์ที่ 254 สมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 16 (Pope Gregory XVI ค.ศ. 1831-1846) Written by หอจดหมายเหตุ 1471
องค์ที่ 255 สมเด็จพระสันตะปาปาบุญราศีปีโอ ที่ 9 (Pope BI.Pius IX ค.ศ. 1846-1878) Written by หอจดหมายเหตุ 1692
องค์ที่ 256 สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอ ที่ 13 (Pope Leo XIII ค.ศ. 1878-1903) Written by หอจดหมายเหตุ 1895
องค์ที่ 257 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญปีโอ ที่ 10 (Pope St.Pius X ค.ศ. 1903-1914) Written by หอจดหมายเหตุ 2266
องค์ที่ 258 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเบดิก ที่ 15 (Pope Benedict XV ค.ศ. 1914-1922) Written by หอจดหมายเหตุ 1745
องค์ที่ 259 สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 11 (Pope Pius XI ค.ศ. 1922-1939) Written by หอจดหมายเหตุ 1629
องค์ที่ 260 สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 12 (Pope Pius XII ค.ศ. 1939-1958) Written by หอจดหมายเหตุ 1774