องค์ที่ 181-266

Display # 
Title Author Hits
องค์ที่ 191 สมเด็จพระสันตะปาปานิโคลัส ที่ 4 (Pope Nicholas IV ค.ศ.1288-1292) Written by หอจดหมายเหตุ 1230
องค์ที่ 192 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเซเลสทีน ที่ 5 (Pope St. Celestine V ค.ศ.1294) Written by หอจดหมายเหตุ 2092
องค์ที่ 193 สมเด็จพระสันตะปาปาโบนิฟาส ที่ 8 (Pope Boniface VIII ค.ศ.1294-1303) Written by หอจดหมายเหตุ 2016
องค์ที่ 194 สมเด็จพระสันตะปาปาบุญราศีเบเนดิก ที่ 11 (Pope Bl. Benedict XI ค.ศ.1303-1304) Written by หอจดหมายเหตุ 1211
องค์ที่ 195 สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ ที่ 5 (Pope Clement V ค.ศ.1305-1314) Written by หอจดหมายเหตุ 1478
องค์ที่ 196 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 22 (Pope John XXII ค.ศ.1316-1334) Written by หอจดหมายเหตุ 1273
องค์ที่ 197 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกที่ 12 (Pope Benedict XII ค.ศ. 1334- 1342) Written by หอจดหมายเหตุ 1159
องค์ที่ 198 สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ ที่ 6 (Pope Clement VI ค.ศ. 1342- 1352) Written by หอจดหมายเหตุ 1271
องค์ที่ 199 สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ ที่ 6 (Pope Innocent VI ค.ศ. 1352- 1362) Written by หอจดหมายเหตุ 1167
องค์ที่ 200 สมเด็จพระสันตะปาปาบุญราศีอูรบัน ที่ 5 (Pope BI. Urban V ค.ศ. 1362- 1370) Written by หอจดหมายเหตุ 1171