องค์ที่ 181-266

Display # 
Title Author Hits
องค์ที่ 231 สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ ที่ 8 (Pope Clement VIII ค.ศ. 1592-1605) Written by หอจดหมายเหตุ 1459
องค์ที่ 232 สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอ ที่ 11 (Pope Leo XI ค.ศ. 1605) Written by หอจดหมายเหตุ 1210
องค์ที่ 233 สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 5 (Pope Paul V ค.ศ. 1605-1621) Written by หอจดหมายเหตุ 1254
องค์ที่ 234 สมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 15 (Pope Gregory XV ค.ศ. 1621-1623) Written by หอจดหมายเหตุ 1487
องค์ที่ 235 สมเด็จพระสันตะปาปาอูรบัน ที่ 8 (Pope Urban VIII ค.ศ. 1623-1644) (2) Written by หอจดหมายเหตุ 5226
องค์ที่ 236 สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ ที่ 10 (Pope Innocent X ค.ศ. 1644-1655) Written by หอจดหมายเหตุ 1466
องค์ที่ 237 สมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ ที่ 7 (Pope Alexander VII ค.ศ. 1655-1667) Written by หอจดหมายเหตุ 1278
องค์ที่ 238 สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ ที่ 9 (Pope Clement IX ค.ศ. 1667-1669) Written by หอจดหมายเหตุ 1336
องค์ที่ 239 สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ ที่ 10 (Pope Clement X ค.ศ. 1670-1676) Written by หอจดหมายเหตุ 1249
องค์ที่ 240 สมเด็จพระสันตะปาปาบุญราศีอินโนเซนต์ ที่ 11 (Pope BI. Innocent XI ค.ศ. 1676-1689) Written by หอจดหมายเหตุ 1410