องค์ที่ 181-266

Display # 
Title Author Hits
องค์ที่ 201 สมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 11 (Pope Gregory XI ค.ศ. 1370- 1378) Written by หอจดหมายเหตุ 1263
องค์ที่ 202 สมเด็จพระสันตะปาปาอูรบัน ที่ 6 (Pope Urban VI ค.ศ. 1378- 1389) Written by หอจดหมายเหตุ 1061
องค์ที่ 203 สมเด็จพระสันตะปาปาโบนิฟาสที่ 9 (Pope Boniface IX ค.ศ. 1389-1404) Written by หอจดหมายเหตุ 1017
องค์ที่ 204 สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 7 (Pope Innocent VII ค.ศ. 1404-1406) Written by หอจดหมายเหตุ 1155
องค์ที่ 205 สมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรีที่ 12 (Pope Gregory XII ค.ศ. 1406-1415) Written by หอจดหมายเหตุ 1242
องค์ที่ 206 สมเด็จพระสันตะปาปามาร์ตินที่ 5 (Pope Martin V ค.ศ. 1417-1431) Written by หอจดหมายเหตุ 1291
องค์ที่ 207 สมเด็จพระสันตะปาปาเอวเยน ที่ 4 (Pope Eugene IV ค.ศ. 1431-1447) Written by หอจดหมายเหตุ 1140
องค์ที่ 208 สมเด็จพระสันตะปาปานิโคลัส ที่ 5 (Pope Nicholas V ค.ศ. 1447-1455) Written by หอจดหมายเหตุ 1323
องค์ที่ 209 สมเด็จพระสันตะปาปากัลลิสตุส ที่ 3 (Pope Callistus III ค.ศ. 1455-1458) Written by หอจดหมายเหตุ 1210
องค์ที่ 210 สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 2 (Pope Pius II ค.ศ. 1458-1464) Written by หอจดหมายเหตุ 1155