องค์ที่ 181-266

Display # 
Title Author Hits
องค์ที่ 221 สมเด็จพระสันตะปาปายูลิอุสที่ 3 (Pope Julius III ค.ศ. 1550-1555) Written by หอจดหมายเหตุ 1149
องค์ที่ 222 สมเด็จพระสันตะปาปามาร์แชลลุส ที่ 2 (Pope Marcellus II ค.ศ. 1555) Written by หอจดหมายเหตุ 1111
องค์ที่ 223 สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 4 (Pope Paul IV ค.ศ. 1555-1559) Written by หอจดหมายเหตุ 1207
องค์ที่ 224 สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 4 (Pope Pius IV ค.ศ. 1559-1565) Written by หอจดหมายเหตุ 1109
องค์ที่ 225 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญปีโอ ที่ 5 (Pope St.Pius V ค.ศ. 1566-1572) Written by หอจดหมายเหตุ 1596
องค์ที่ 226 สมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 13 (Pope Gregory XIII ค.ศ.1572-1585) Written by หอจดหมายเหตุ 2494
องค์ที่ 227 สมเด็จพระสันตะปาปาซิกตุส ที่ 5 (Pope Sixtus V ค.ศ. 1585-1590) Written by หอจดหมายเหตุ 1270
องค์ที่ 228 สมเด็จพระสันตะปาปาอูรบัน ที่ 7 (Pope Urban VII ค.ศ. 1590) Written by หอจดหมายเหตุ 1175
องค์ที่ 229 สมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 14 (Pope Gregory XIV ค.ศ.1590-1591) Written by หอจดหมายเหตุ 1459
องค์ที่ 230 สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ ที่ 9 (Pope Innocent IX ค.ศ. 1591) Written by หอจดหมายเหตุ 1135