องค์ที่ 222 สมเด็จพระสันตะปาปามาร์แชลลุส ที่ 2 (Pope Marcellus II ค.ศ. 1555)

สมเด็จพระสันตะปาปามาร์แชลลุสที่ 2
(Pope Marcellus II ค.ศ. 1555)

พระองค์เป็นพระสันตะปาปาในสมัยปกครองสั้นที่สุดองค์หนึ่ง เดิมชื่อ มาร์แชลโล แชวินี เกิดที่มอนเตปุลชิอาโน อิตาลี บิดาเป็นเจ้าหน้าที่ในสันตะสำนัก ได้รับการศึกษาที่ซีเอนาและที่โรม มีชื่อเสียงว่าเป็นผู้ที่มีสติปัญญาดี พระสันตะปาปาเปาโลที่ 3 ได้แต่งตั้งท่านมาร์แชลโลให้เป็นครูพิเศษสอนหลานชายของพระสันตะปาปาคือ พระคาร์ดินัลอะเลสซานโด จากนั้นมาอีกห้าปีพระสันตะปาปาเปาโลได้แต่งตั้งท่านมาร์แชลโลเป็นพระคาร์ดินัลในปีค.ศ. 1545 ได้แต่งตั้งท่านเป็นประธานร่วมของที่ประชุมสังคายนาเตรนต์ร่วมกับท่านเดลมอนเต (พระสันตะปาปายูลิอุสที่ 3) เมื่อพระสันตะปาปายูลิอุสสิ้นพระชนม์แล้ว คณะที่ประชุมพระคาร์ดินัลได้เลือกท่านมาแชลโลให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปา ในวันที่ 9 เมษายน ค.ศ. 1555 โดยใช้พระนามเดิมว่า พระสันตะปาปามาร์แชลลุสที่ 2 แต่น่าเสียดายขณะที่ได้รับเลือกนั้น ท่านมีสุขภาพไม่ค่อยดีอยู่แล้ว
 
พระองค์เร่งรัดการปฏิรูปพระศาสนจักรทันทีเมื่อได้รับตำแหน่งและทำให้พระองค์สิ้นพระชนม์ในไม่กี่อาทิตย์ต่อมา คือ ในวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1555 เนื่องจากโรคพระหทัยวาย ทำให้ความหวังและคำสัญญาต่างๆ ทั้งหลายต้องล้มเลิกไปโดยปริยาย