องค์ที่ 229 สมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 14 (Pope Gregory XIV ค.ศ.1590-1591)

สมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 14
(Pope Gregory XIV ค.ศ. 1590-1591)

พระองค์มีพระนามเดิมว่า นิโคโล สฟอนดราโต เกิดในปี ค.ศ. 1535  ที่หมู่บ้านซอมมา ใกล้เมืองมิลาน ได้รับการศึกษาที่เมืองเปรูยาและที่ปาเวีย ได้รับปริญญาเอกทางด้านกฎหมาย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระสังฆราชแห่งเครโมนา เมื่อมีอายุได้เพียง 25 ปี ในสมัยของพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 4 พระองค์ได้มีส่วนร่วมในการประชุมสังคายนาเมืองเตรนต์ จาก ปี ค.ศ. 1562-63  ในปี ค.ศ. 1583 พระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 13 ได้แต่งตั้งท่านให้เป็นพระคาร์ดินัล แม้ท่านจะไม่ใช่ดาวเด่นระหว่างพระคาร์ดินัลทั้งหลาย แต่ท่านก็ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาต่อจากพระสันตะปาปาอูรบันที่ 7 ในวันที่ 5 ธันวาคม ค.ศ. 1590 ทั้งๆ ที่ขณะนั้นสุขภาพของพระองค์ไม่ค่อยดีนัก ทรงเลือกใช้พระนามว่า พระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 14
 
ทันทีที่ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 14 ทรงสานต่อนโยบายของพระสันตะปาปาอูรบัน ที่ 7 อย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะการปฏิรูปภายในพระศาสนจักร สมัยปกครองอันสั้นของพระองค์นั้น ทรงได้พยายามสร้างสันติระหว่างชาวโรม ช่วยแก้ไขปัญหาความอดอยากและโรคระบาด และพระองค์ได้ออกกฎห้ามประชาชนทั้งหลายพนันกันว่า ใครจะได้เป็นพระสันตะปาปาองค์ต่อไป (เนื่องจากพระสันตะปาปาในยุคนั้นมักมีสมัยการปกครองสั้นนั่นเอง นักพนันทั้งหลายจึงถือเอาเรื่องนี้มาเป็นการพนันและเป็นการแช่งพระสันตะปาปาไปในตัว) เนื่องจากสุขภาพของพระองค์ไม่ค่อยดีนัก จึงสิ้นพระชนม์ในปีต่อมา คือ วันที่ 16 ตุลาคม ค.ศ. 1591