องค์ที่ 225 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญปีโอ ที่ 5 (Pope St.Pius V ค.ศ. 1566-1572)

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญปีโอ  ที่ 5
(Pope St. Pius V ค.ศ. 1566-1572)

เดิมชื่ออันโตนิโอ กิสลิเอรี เกิดที่หมู่บ้านบอสโก อิตาลี จากครอบครัวยากจน ตอนเด็กท่านต้องดูแลแกะและฝูงสัตว์ช่วยครอบครัวจนอายุได้ 14 ปี   ท่านได้เข้าคณะโดมินิกัน และไปศึกษาที่โบโลญา  และที่เจนัวในเวลาต่อมา ท่านได้ชื่อใหม่ว่า ภราดามิเชล เมื่อจบการศึกษาแล้วท่านเป็นอาจารย์สอนเทววิทยาและปรัชญาเป็นเวลา 16 ปี จากนั้นก็ได้รับหน้าที่เป็นนวกจารย์ และอธิการอารามของคณะในหลายๆ แห่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้และศรัทธาท่านได้รับตำแหน่งผู้พิพากษาศาลศาสนาแห่งโคโม และแบร์กาโม ท่านทำหน้าที่อย่างดีทำให้พระคาร์ดินัลคาราฟา (พระสันตะปาปาเปาโล ที่ 4) เสนอให้ท่านดำรงตำแหน่งสูงขึ้นไป คือ หัวหน้าศาลสูง ในปี ค.ศ. 1555 ท่านคาราฟาได้รับเลือกดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาและได้แต่งตั้งท่านมิเชลให้เป็นที่ปรึกษา จากนั้นก็ได้รับตำแหน่งพระคาร์ดินัล ในปี ค.ศ. 1557 และหัวหน้าศาลสูงสุด ในปี ค.ศ. 1558 สมัยปกครองของพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 4  ท่านมิเชลหรือท่านกิสลีเอรี ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไร ท่านถูกลดหน้าที่ให้ไปทำหน้าที่ส่วนที่ไม่ค่อยสำคัญเท่าไร เมื่อพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 4 สิ้นพระชนม์ ท่านชาร์ล บอร์โรเมโอ หลานของพระสันตะปาปาปีโอเองได้สนับสนุนให้เลือกท่านกิสลีเอรีเป็นพระสันตะปาปา และคณะที่ประชุมก็มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกท่านให้เป็นพระสันตะปาปา ในวันที่ 7 มกราคม ค.ศ. 1566 โดยใช้นามว่า พระสันตะปาปาปีโอ ที่ 5
 
ชาวโรมดูจะไม่ค่อยตื่นเต้นนักกับข่าวนี้ เนื่องจากประวัติท่านเกี่ยวกับศาลเรื่อยมา และท่านเป็นเพื่อนสนิทกับพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 4 ผู้ที่น่ากลัวของโรมมาก่อน พวกเขาเกรงว่านโยบายการปกครองแบบเดิมจะกลับมาอีก แต่เมื่อได้เป็นพระสันตะปาปาแล้วชาวเมืองก็ต้องแปลกใจ เพราะสมัยปกครองของพระองค์ดำเนินไปโดยปราศจากภาพลักษณ์ของความฟุ่มเฟือย ในประวัติศาสตร์พระศาสนจักร ทรงนำมติของสภาสังคายนาเตรนต์มาใช้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง พระองค์ใส่ใจกับการปฏิรูประบบการปกครองของสันตะสำนัก เรื่องเล่นพรรคพวกไม่มี เรื่องผิดศีลธรรมทั้งหลายถือเป็นเรื่องร้ายแรง พระองค์เองเมื่อว่างจากหน้าที่ประจำวันแล้ว ก็จะเก็บตัวอยู่ที่อาราม ภาวนา ภายใต้การดูแลของพ่อวิญญาณคณะเยสุอิต พระองค์มีชีวิตอย่างเรียบง่าย อาภรณ์ที่ใส่ก็เรียบๆ บางครั้งจะเห็นท่านสวมใส่ชุดคณะโดมินิกันเดิมของท่าน ภายใต้อาภรณ์พระสันตะปาปา ด้วยความช่วยเหลือของท่านชาร์ล บอร์โรเมโอ  พระสันตะปาปาปีโอ ที่ 5 ได้นำข้อเสนอประกาศของสังคายนาเตรนต์  มาปฏิบัติอย่างจริงจัง   และเป็นเครื่องผลักดันการปฏิรูปพระศาสนจักรในระดับสากลด้วย คือ มีผลไปถึงพระศาสนจักรในอินเดีย จีน อเมริกา ดินแดนแพร่ธรรมทุกแห่ง มีการพิมพ์หนังสือคำสอนคาทอลิกขึ้นในปี ค.ศ. 1566 (ใช้เรื่อยมาจนถึงปี ค.ศ. 1994 ซึ่งมีการทำหนังสือคำสอนคาทอลิกใหม่ขึ้นในสมัยของพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2) ในสมัยปกครองของพระองค์นั้นกองทัพออตโตมันเติร์กได้รุกรานเข้ามาในยุโรปมากขึ้น พระองค์ได้ร่วมมือกับสเปน เวนิส จัดตั้งกองทัพไปรบกับกองทัพเติร์ก และสร้างประวัติศาสตร์ของชัยชนะอย่างงดงามที่ เลปันโต ในปี ค.ศ. 1571 อันเป็นการสิ้นสุดการรุกรานของเติร์กเข้าในยุโรป ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ พระสันตะปาปาปีโอ ที่ 5  ได้ตัดสินใจประกาศขับพระนางเอลิซาเบ็ธ ที่ 1 ของอังกฤษออกจากพระศาสนจักร อันเป็นเหตุให้ฝ่ายต่อต้านพระศาสนจักร คือ โปรเตสแตนท์ ยิ่งโจมตีพระสันตะปาปามากขึ้น นอกนั้นท่านยังใช้นโยบายแข็งต่อชุมชนชาวยิว และที่สุดได้จำกัดบทบาท และขับพวกยิวออกจากดินแดนพระสันตะปาปา
 
ทรงสิ้นพระชนม์ในวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1572 โดยส่วนพระองค์แล้วทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และมีความศรัทธายิ่ง ได้รับแต่งตั้งให้เป็นนักบุญปี โอ ที่ 5 ในวันที่ 22 พฤษภาคม ค.ศ. 1712 ถือเป็นหนึ่งในพระสันตะปาปานักปฏิรูปที่สำคัญโดดเด่นองค์หนึ่ง