องค์ที่ 221 สมเด็จพระสันตะปาปายูลิอุสที่ 3 (Pope Julius III ค.ศ. 1550-1555)

สมเด็จพระสันตะปาปายูลิอุสที่ 3

(Pope Julius ค.ศ. 1550-1555)

พระองค์มีพระนามเดิมว่า โจวันนี มารีอา ชิอ็อคคี เดล มอนเต เป็นชาวโรม เกิดในปี ค.ศ. 1487  ได้รับการศึกษาขั้นสูงที่มหาวิทยาลัยเปรูยา และซีเอนา และทำหน้าที่หน้าห้องของพระสันตะปาปายูลิอุสที่ 2 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระสังฆราชแห่งสิปอนโตใน ค.ศ. 1511  จากนั้นก็ได้รับตำแหน่งพระสังฆราชแห่งปาเวีย ใน ค.ศ. 1520 ได้เป็นผู้ว่าราชการโรม เป็นรองผู้แทนประจำโบโลญาและเป็นพระคาร์ดินัล ปี ค.ศ. 1536 ในสมัยของพระสันตะปาปาเปาโลที่ 3 ท่านเป็นผู้แทนพระสันตะปาปาเปิดประชุมสังคายนาเตรนต์ ในปี ค.ศ. 1545 เมื่อพระสันตะปาปาเปาโลสิ้นพระชนม์แล้ว บรรดาพระคาร์ดินัลก็ได้ร่วมประชุมลับเลือกพระสันตะปาปาองค์ใหม่ และท่านเดลมอนเตก็ได้รับเลือก ทั้งๆ ที่กระแสก็ทราบดีว่า พระเจ้าชาร์ล ที่ 5 คงจะไม่สบพระทัยแน่   ท่านได้รับเลือกในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1550  โดยใช้พระนามว่า พระสันตะปาปายูลิอุสที่ 3 
 
พระองค์เป็นคนในยุคสมัยฟื้นฟูทางศิลปะ มีวิถีชีวิตที่ค่อนข้างไปทางด้านสังคม เมื่อพระองค์ได้รับเลือกแล้วก็ได้อุทิศตนกับการปฏิรูปพระศาสนจักรอย่างมาก ทรงประชุมสังคายนาเตรนต์ใหม่อีกครั้ง วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1551 หลังจากที่ได้หยุดไปชั่วคราว เนื่องจากปัญหาทางการเมืองและสงคราม แม้จะมีแรงกดดันจากหลายฝ่ายให้ล้มเลิกความคิด แต่พระองค์ก็ผลักดันการปฏิรูปต่อไป ในปี ค.ศ. 1552 ทรงพยายามป้องกันไม่ให้พระคาร์ดินัลรับผลประโยชน์จากตำแหน่ง และปฏิรูปวินัยของคณะนักบวช พระองค์สนับสนุนคณะสงฆ์เยสุอิตอย่างแข็งขัน ในด้านการปฏิรูปพระศาสนจักร ก่อตั้งคณะโดยอิกนาซีอุสชาวเยอรมันในกรุงโรม เหตุการณ์สำคัญในสมัยของพระองค์ อีกประการหนึ่งเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1553 เมื่อพระนางเจ้ามารี ทิวเดอร์แห่งอังกฤษได้ขึ้นครองราชย์ เป็นการนำลัทธิแองกลีกันคืนสู่พระศาสนจักรแม่อีกครั้งหนึ่ง แม้จะเป็นเพียงระยะเวลาสั้นก็ตาม ในด้านการปฏิรูปดูเหมือนจะมีปัญหาหนักใจไม่มีสิ้นสุด แต่พระสันตะปาปายูลีอุสก็มีสิ่งที่เรียกได้ว่าช่วยผ่อนคลายลงได้บ้างคือ ความเจริญทางด้านศิลปะ ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ที่สำคัญของเหล่าศิลปิน ทรงสนับสนุนไมเคิล อันเยโล และตั้งให้เป็นหัวหน้าคุมการก่อสร้างพระมหาวิหารนักบุญเปโตร สร้างโบสถ์นักบุญแอนดรูว์ในกรุงโรมและจัดระบบมหาวิทยาลัยโรมใหม่ นอกนั้นก็แต่งตั้งนักประพันธ์เพลงที่มีชื่อเสียงที่ชื่อปาเลสตรินา ให้เป็นหัวหน้าผู้ดูแลนักขับร้องแห่งสันตะสำนัก
 
การเป็นพระสันตะปาปาที่ชอบสนุกก็ช่วยผ่อนคลายปัญหาต่างๆ ได้เหมือนกันพระองค์ทรงโปรดการล่าสัตว์ การจัดงานเลี้ยง พระสันตะปาปายูลิอุสสิ้นพระชนม์ ในวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 1555 เนื่องจากโรคหลายอย่าง รวมทั้งปัญหาไขข้ออักเสบ และเป็นเก๊าต์ที่ทำให้พระองค์ต้องทรมานอยู่หลายปี โดยภาพรวมแล้วพระสันตะปาปาในยุคนี้แม้จะไม่ได้มีปัญหาขัดแย้งทางด้านความเชื่อ แต่ก็มีปัญหาทางด้านสุขภาพของพระสันตะปาปาเอง