องค์ที่ 226 สมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 13 (Pope Gregory XIII ค.ศ.1572-1585)

สมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 13
(Pope Gregory XIII ค.ศ. 1572-1585)

พระองค์เป็นพระสันตะปาปาที่สั่งให้มีการปฏิรูปปฏิทิน เกิดในปี ค.ศ. 1502 ที่โบโลญา เดิมชื่อ อูโก บอนคัม ปานี บิดาเป็นพ่อค้า รับการศึกษาที่โบโลญา และได้รับปริญญาเอกทางกฎหมายและเป็นอาจารย์สอนที่นั่นเอง ตอนที่เป็นฆราวาสนั้นท่านมีชีวิตค่อนข้างจะเสเพลมีลูก  2 คน ภายหลังเมื่อเป็นพระสันตะปาปาแล้ว ได้แต่งตั้งลูกชายดูแลปราสาท (คุก) ซานอันเยโล ในปี ค.ศ. 1539 ท่านได้หันหลังให้โลกและกลับใจเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ ได้รับศีลบวชเมื่อปี ค.ศ. 1542 และได้รับความไว้วางใจอย่างมากจากพระสันตะปาปาเปาโลที่ 3 และพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 4 เนื่องจากความรู้ด้านกฎหมายของท่านนั่นเอง พระสันตะปาปาเปาโล ที่ 4 ได้แต่งตั้งท่านให้เป็นพระสังฆราชแห่งวิเอสเต ในปี ค.ศ. 1558 พระสันตะปาปาปีโอ ที่ 4 ตั้งท่านให้เป็นพระคาร์ดินัล ในปี ค.ศ. 1565 จากนั้นก็ทำหน้าที่ผู้แทนพระสันตะปาปา ประจำสเปน พระเจ้าฟิลิป ที่ 2 พอพระทัยท่านมาก และได้เป็นผู้สนับสนุนให้ท่านดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาสืบต่อจากพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 5 ในวันที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ. 1572 โดยใช้นามว่า พระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 13
 
แม้คนทั่วไปอาจจะมองพระองค์ว่าเป็นคนชอบสนุก แต่ในชีวิตจริงทรงได้พยายามสานต่องานปฏิรูปที่วางพื้นฐานไว้แล้วจากสังคายนาเมืองเตรนต์ เราจะเห็นได้ว่าพระองค์ได้ตั้งบ้านเณรเพื่ออบรมผู้ที่จะเป็นพระสงฆ์หลายแห่ง ส่งเสริมการศึกษา และส่งธรรมทูตไปดินแดนตะวันออก และเอเชีย สิ่งที่น่าจดจำและถือเป็นความสำเร็จในชีวิตของพระองค์คือ การปรับปรุงปฏิทินระบบโรมันที่เรียกว่า ระบบจูเลียน ซึ่งใช้มาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 46  ก่อนคริสตกาลนั้นให้ถูกต้องยิ่งขึ้น ระบบเก่านี้มีข้อบกพร่องมากมาย พระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 13 ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่องานชำระปฏิทินนี้โดยเฉพาะ พระองค์ได้ออกสาสน์ที่ชื่อว่า Inter Gravissimas วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1582 เพื่อประกาศการเปลี่ยนใช้ปฏิทินใหม่นี้และถือว่าเป็นปฏิทินที่ถูกต้องตามการคำนวณมากที่สุด โดยอาศัยหลักดาราศาสตร์เป็นเกณฑ์ อย่างไรก็ตามโครงการส่งเสริมการศึกษาของพระองค์ ทำให้ต้องสิ้นเปลืองเงินของท้องพระคลังจำนวนมาก ทั้งยังมีผลกระทบต่อการเงินของรัฐในความปกครองของพระสันตะปาปา ทรงก่อตั้งสามเณราลัย และวิทยาลัยหลายแห่งในกรุงโรม รวมทั้งมหาวิทยาลัยเกรโกเรียน เพื่อเตรียมธรรมทูตและส่งไปเผยแผ่พระวรสารในประเทศที่นับถือโปรเตสแตนท์ ทำให้หลายคนต่อต้าน และเกิดปัญหาความวุ่นวายตามมา คนที่ต่อต้านก็ถูกขับออกจากโรม หรือไม่ก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อความไม่สงบ ไม่มีหลักฐานว่ามีการจับคนขังคุกมากเพียงใดแต่เชื่อว่าน่าจะมีบ้าง พระองค์ทรงถูกวิจารณ์ว่าสนับสนุนกลุ่มชาวไอริชที่ต่อต้านกิจกรรมคาทอลิก พระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 13 สิ้นพระชนม์ในวันที่ 10 เมษายน ค.ศ. 1585