องค์ที่ 230 สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ ที่ 9 (Pope Innocent IX ค.ศ. 1591)

สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ ที่ 9

(Pope Innocent IX ค.ศ. 1591)

พระองค์เป็นชาวโบโลญา ชื่อเดิมคือ โจวันนี อันโตนิโอ ฟัคคีเตตี ได้รับการศึกษาขั้นสูงที่มหาวิทยาลัยเมืองโบโลญา และทำหน้าที่พระสังฆราชแห่งนิคัสโตรในปี ค.ศ. 1566-72 ท่านทำหน้าที่ทูตของพระสันตะปาปาไปประจำอยู่ที่เมืองเวนิส ขณะที่ทำหน้าที่ทูตนั้นท่านได้ช่วยเจรจาหามิตรไปทำสงครามกับพวกเติร์ก และได้ชัยชนะอย่างงดงามที่เลปันโต ในปี ค.ศ. 1571 ทรงรับใช้พระศาสนจักรในสมัยพระสันตะปาปาเกรโกรีที่ 13 เป็นแกนนำต่อต้านลัทธิโปรเตสแตนต์ ต่อมาใน ค.ศ. 1576 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอัยกาแห่งกรุงเยรูซาเล็ม จากนั้นในปี ค.ศ. 1583 ท่านได้รับตำแหน่งพระคาร์ดินัล ระหว่างที่พระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 14  ประชวร พระคาร์ดินัลฟัคคีเนตตี รับผิดชอบงานบริหารสันตะสำนัก ภายใต้คำสั่งของพระสันตะปาปาอย่างแข็งขัน ท่านได้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งพระสันตะปาปาหลายครั้ง และที่สุดเมื่อ พระสันตะปาปาเกรโกรี สิ้นพระชนม์ ท่านก็ได้รับเลือกให้เป็นพระสันตะปาปาในวันที่ 29 ตุลาคม ค.ศ. 1591 โดยใช้นามว่า พระสันตะปาปาอินโนเซนต์ ที่ 9 แต่ก็ไม่มีใครคาดฝันว่าพระองค์จะจากไปอย่างรวดเร็วเหมือนพระสันตะปาปาองค์ก่อนๆ คือ พระองค์สิ้นพระชนม์ ในวันที่ 30 ธันวาคม ค.ศ. 1591 ในปีเดียวกันนั่นเอง รวมเวลาในสมัยปกครองเพียง 2 เดือน สาเหตุการสิ้นพระชนม์นั้นเพราะพระองค์ทรงงานหนักเกินไป และไม่ยอมฟังคำเตือนของแพทย์ให้งดการเยี่ยมเยียนวัดต่างๆ พระองค์ประชวรเป็นไข้และสิ้นพระชนม์ในที่สุด
 
สมัยปกครองสั้นๆ ของพระองค์นั้น พระองค์ได้พยายามจัดการกับปัญหาโจรผู้ร้ายในเขตรัฐของพระสันตะปาปา และพระองค์ดำริว่ารากของปัญหาเกิดมาจากความเสื่อมโทรมทางด้านเศรษฐกิจและด้านสาธารณสุขนั่นเอง ทรงพยายามจัดและส่งเสริมเรื่องความสะอาดตามเมืองต่างๆ แต่ก็ทำไม่ได้มากนักเพราะสิ้นพระชนม์เสียก่อน