องค์ที่ 228 สมเด็จพระสันตะปาปาอูรบัน ที่ 7 (Pope Urban VII ค.ศ. 1590)

 

 
สมเด็จพระสันตะปาปาอูรบันที่ 7
(Pope Urban VII ค.ศ. 1590)
 
พระองค์เป็นพระสันตะปาปาที่มีสมัยปกครองสั้นที่สุดเพียง 12 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 15-27 กันยายน ค.ศ. 1590 เดิมชื่อเจียมบัตติสตา กันตาญา เป็นชาวโรม บิดาเป็นขุนนางมีศักดิ์เป็นหลานของพระคาร์ดินัลหลายองค์ในอดีต ได้รับการศึกษาที่ปาดัว และโบโลญา ได้รับปริญญาเอกทางด้านกฎหมาย จากนั้นก็รับใช้พระสันตะปาปาในสันตะสำนักในด้านการบริหาร เป็นนักการทูตที่สเปนถึง ค.ศ. 1572 และได้รับตำแหน่งพระคาร์ดินัลในปี ค.ศ. 1583 ในสมัยปกครองของพระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 13 และสมัยของพระสันตะปาปาซิกตุส ที่ 5 ท่านกันตาญาเป็นพระคาร์ดินัลเป็นพระคาร์ดินัลที่เด่นที่สุดในโรม เมื่อได้รับเลือกให้เป็นพระสันตะปาปาต่อจากพระสันตะปาปาซิกตุส ในวันที่ 15 กันยายนนั้น ชาวเมืองต่างโห่ร้องยินดีในข่าวที่ได้รับ และหวังว่าท่านจะนำพระศาสนจักรไปสู่การปฏิรูปมากยิ่งขึ้น แต่น่าเสียดายที่พระสันตะปาปาเกิดติดเชื้อมาลาเรีย และล้มป่วยลงหลังจากที่ได้รับตำแหน่งเพียงหนึ่งวัน จากนั้นอาการของพระองค์ก็ทรุดหนักลงเรื่อยๆ จนสิ้นพระชนม์ในวันที่ 27 กันยายน ค.ศ. 1590 ก่อนที่จะรับพิธีสวมมงกุฎพระสันตะปาปา การสิ้นพระชนม์อย่างกะทันหันเช่นนี้นำความเศร้าในหมู่ชาวโรม และขณะเดียวกันก็เป็นเหตุให้เกิดภาวะว่างพระสันตะปาปานานเกือบ 3 เดือน