องค์ที่ 227 สมเด็จพระสันตะปาปาซิกตุส ที่ 5 (Pope Sixtus V ค.ศ. 1585-1590)

 

 
สมเด็จพระสันตะปาปาซิกตุส ที่ 5
(Pope Sixtus V ค.ศ. 1585-1590)
 
พระองค์มีพระนามเดิมว่า เฟลิเช เปเร็ตตี เกิดในปี ค.ศ. 1521 ที่หมู่บ้านกรัตตัมมาเร อิตาลี  บิดาเป็นชาวสวน ได้ช่วยบิดาทำไร่อยู่หลายปีก่อนจะเข้าคณะฟรันซิสกัน ใน ค.ศ. 1533 ได้รับศีลบวชในปี ค.ศ. 1547 ที่เมืองซีเอนา มีชื่อเสียงในการเทศน์ได้เดินทางไปโรมและเป็นพ่อวิญญาณของนักบุญสองคน คือนักบุญอิกญาซีโอ โลโยลา และนักบุญฟิลิป เนรี ใน ปี ค.ศ. 1557 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าผู้พิพากษาศาลศาสนาประจำเวนิส ความร้อนรนที่จะต่อต้านพวกเฮเรติกนั้นมีมาก จนทำให้ชาวเวนิสรู้สึกอึดอัดและหาทางถอดถอนท่านออกจากตำแหน่ง ในปี ค.ศ. 1560 จากนั้นท่านเป็นที่ปรึกษาของคณบดีมหาวิทยาลัยโรม และได้เป็นผู้ดูแลการเงินของคณะฟรันซิสกัน ในปี ค.ศ. 1566 จากนั้นก็ได้รับตำแหน่งพระคาร์ดินัลในปี ค.ศ. 1570 ในปี ค.ศ. 1571-77 เป็นพระสังฆราชแห่งเฟอร์โม จากนั้นท่านก็ลาออกจากหน้าที่ต่างๆ เนื่องจากท่านไม่ชอบพระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 13 และไม่ต้องการรับใช้พระสันตะปาปาอีกต่อไป เมื่อไม่ได้ทำหน้าที่อะไรพิเศษ ท่านก็ได้ใช้เวลาทำงานเกี่ยวกับงานเขียนของนักบุญอัมบรอส และจัดการเรื่องสร้างบ้านใหญ่บนเนินที่เรียกว่า เนิน Esquiline Hill ในโรม เมื่อพระสันตะปาปาเกรโกรีที่ 13 สิ้นพระชนม์แล้ว ท่านได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาสืบต่อ ในวันที่ 24 เมษายน ค.ศ. 1585 โดยใช้พระนามว่า พระสันตะปาปาซิกตุส ที่ 5
 
แม้จะอยู่ในสมัยไม่นาน แต่พระสันตะปาปาซิกตุสก็มีความกระตือรือร้นในการฟื้นฟูรัฐพระสันตะปาปาใหม่ สร้างวิหารและวัดต่างๆ ในโรมหลายแห่ง พระองค์ได้ปฏิรูปพระศาสนจักร เป็นต้นด้านการบริหารสันตะสำนัก ให้สอดคล้องกับยุคสมัยมากขึ้น พระองค์ต้องใช้อำนาจและกฎเหล็กกับพวกผู้ก่อการร้ายในรัฐพระสันตะปาปาตอนกลางของอิตาลี จนได้สมญาใหม่ว่า “พระสันตะปาปาใจเหล็ก” จากกฎเหล็กที่ใช้ปราบปรามผู้ก่อการร้ายนี้เอง    ทำให้มีคนตายถึงเจ็ดพันกว่าคนเพราะพวกนี้เป็นศัตรูกับพระศาสนจักร 
 
เมื่อจัดการเรื่องบ้านเมืองแล้ว ก็มาจัดการเรื่องเกี่ยวกับการบริหารสันตะสำนัก และการเงิน พระองค์ได้เปิดโอกาสให้ฆราวาสเข้ามามีสิทธิ์ในหน้าที่บริหารได้ แต่ต้องไม่ใช่ตำแหน่งในพระศาสนจักร อันนี้ก็เป็นทางหนึ่งที่จะได้เงินเข้ากองคลัง พระองค์สั่งให้มีการขึ้นภาษีในเขตรัฐพระสันตะปาปาอันเป็นเหตุให้หลายคนต่อต้าน ทรงปรารถนาจะเห็นโรมเป็นเมืองที่สวยงาม ทรงสั่งให้ขยายถนนทำความสะอาดบ้านเมือง จัดระเบียบเมืองใหม่ โดมของพระมหาวิหารนักบุญเปโตรสำเร็จในสมัยของพระสันตะปาปาซิกตุสนี้เอง ท่านสั่งให้ซ่อมแซมและสร้างวิหารลาเตรันใหม่ เพิ่มวังของพระสันตะปาปาในเขตวาติกัน สร้างหอสมุดวาติกันใหม่ให้กว้างขวางกว่าเดิม  พระองค์เป็นผู้สั่งให้ตั้งเสาแท่งหินสูง หน้าพระมหาวิหารนักบุญเปโตรที่เด่นเป็นสง่ามาจนถึงปัจจุบัน เมื่อตั้งเสาหินแล้วเห็นว่าสวยดีเลยมีคนนำไปตั้งในที่อื่นๆ อีกหลายแห่งด้วย ในด้านการบริหารสันตะสำนักนั้น พระองค์กำหนดให้มีพระคาร์ดินัลเพียงเจ็ดสิบองค์ในคณะที่ประชุม และตั้งกระทรวงหรือคูเรียขึ้นมาเป็น 15 กระทรวง แต่ละกระทรวงให้พระคาร์ดินัลเป็นผู้ดูแล และใช้ระบบนี้บริหารพระศาสนจักรทั่วโลก และใช้มาจนถึงปัจจุบัน พระองค์สนับสนุนกองทัพอามันดาของสเปน ไปโจมตีอังกฤษ ในปี ค.ศ. 1588 แม้คาดว่ากองเรือนี้คงจะพ่ายแพ้กลับมาก็ตาม
 
ข้อเสียนอกจากเรื่องที่พระองค์มีมือเปื้อนเลือดในการปราบปรามผู้ก่อการในรัฐพระสันตะปาปาแล้ว ยังมีข้อครหาอีกอย่างคือ พระองค์ได้แต่งตั้งหลานชายอายุ 15 ปีของพระองค์  ขึ้นเป็นพระคาร์ดินัลที่ใครๆ  ก็บอกว่าทรงหลงผิด และเล่นพรรคพวกเกินไป  พระสันตะปาปาซิกตุสได้สิ้นพระชนม์ที่วังพระสันตะปาปาที่ชื่อวังควีลินัล ในวันที่ 27 สิงหาคม ค.ศ. 1590