องค์ที่ 190 สมเด็จพระสันตะปาปาโฮโนริอุส ที่ 4 (Pope Honorius IV ค.ศ.1285-1287)

 
สมเด็จพระสันตะปาปาโฮโนริอุส ที่ 4

(Pope Honorius IV ค.ศ. 1285-1287)
 
พระองค์เป็นหลานปู่ของพระสันตะปาปาโฮโนริอุส ที่ 3 เดิมชื่อ ยาโคโม ซาเวลลี เกิดที่โรม ได้รับการศึกษาที่ปารีส ฝรั่งเศสเป็นฆราวาสก่อนที่จะได้รับตำแหน่งพระคาร์ดินัล ในปี ค.ศ. 1261 โดยพระสันตะปาปาอูรบันที่ 4 ท่านได้รับเลือกอย่างเป็นเอกฉันท์ ให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปา ในวันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 1285 และเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านปู่ ท่านจึงใช้ชื่อว่า พระสันตะปาปาโฮโนริอุส ที่ 4 สมัยปกครองของพระองค์สั้นแต่ก็น่าประทับใจ พระองค์สนับสนุนคณะโดมินิกันและคณะฟรันซิสกันเป็นอย่างมาก และคณะทั้งสองก็เอื้อประโยชน์แก่พระองค์ เพราะให้การสนับสนุนระบบศาลศาสนา (ดังได้กล่าวมาแล้วเป้าหมายของศาลศาสนา   เพื่อป้องกันพวกหัวรุนแรงและการสอนคำสอนผิดหลง  แต่ไปๆ มาๆ ก็กลายเป็นหอกข้างแคร่ของพระสันตะปาปาไปในที่สุด เมื่ออำนาจตกไปอยู่ในมือของคนไม่ดี) ทรงส่งเสริมการเรียนวิชาภาษาของประเทศทางตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยแห่งกรุงปารีส ทรงให้ความช่วยเหลือสร้างเอกภาพระหว่างพระศาสนจักรตะวันตกและพระศาสนจักรตะวันออก
 
พระสันตะปาปาโฮโนริอุสต้องเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งกับพระเจ้าเปโตร ที่ 3 แห่งซิซิลี ในเรื่องสิทธิ์และอำนาของสันตะสำนักเหนือเกาะซิซิลี ความขัดแย้งนี้ถึงกับนองเลือด เมื่อฝ่ายกษัตริย์ไม่ยอม และทำให้เกิดการฆ่าคนฝรั่งเศสไปหลายคน จนกลายเป็นสงครามที่เรียกว่า ศึกซิซิลี อันเป็นการสิ้นสุดราชวงศ์อันเจวินซ์
 
พระสันตะปาปาโฮโนริอุส ยังได้ส่งเสริมการศึกษาภาษาตะวันออกที่มหาวิทยาลัยปารีส โดยหวังว่าจะสามารถทำให้รวมพระศาสนจักรตะวันออกและตะวันตกเข้ากันได้อีกครั้ง
 
พระองค์สิ้นพระชนม์ ในวันที่ 3 เมษายน ค.ศ. 1287 ทำให้พระสันตะปาปาว่างตำแหน่งไปร่วมหนึ่งปี เพราะบรรดาพระคาร์ดินัลไม่สามารถตกลงกันได้ว่าจะเลือกใครขึ้นดำรงตำแหน่งแทน