องค์ที่ 186 สมเด็จพระสันตะปาปาอาเดรียน ที่ 5 (Pope Adrian V ค.ศ.1276)


สมเด็จพระสันตะปาปาอาเดรียน ที่ 5

(Pope Adrian V ค.ศ. 1276)

 
พระองค์เป็นพระสันตะปาปาที่อยู่ในสมัยปกครองที่สั้นพระองค์หนึ่ง คือ  เพียง 1 เดือน กับ 14 วัน เดิมชื่อ ออตโต โบโน ฟิเอชิ เป็นชาวเมืองเยนัว เกิดราว ปี ค.ศ. 1205 พระสันตะปาปาอินโนเซนต์ ที่ 4 ลุงของท่านได้แต่งตั้งท่านให้เป็นพระคาร์ดินัลในปี ค.ศ. 1251 และพระสันตะปาปาเคลเมนต์ ที่ 3 ส่งท่านไปเป็นทูตที่อังกฤษระหว่าง ค.ศ.1256-68  โดยได้รับมอบหมายให้ช่วยไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างพระเจ้าเฮนรี่ ที่ 3 กับบรรดาขุนนางชั้นบารอนของราชสำนัก ท่านร่วมประชุมพระคาร์ดินัลเพื่อเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่ ที่ประชุมตกลงเลือกท่านให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปา แต่ก็ไม่เป็นเอกฉันท์เพราะกว่าจะเลือกได้ เนื่องจากหลายคนกล่าวหาว่าท่านอยู่เบื้องหลัง และมีอิทธิพลเหนือคณะพระคาร์ดินัล และพระเจ้าชาร์ลแห่งอันจูได้สั่งให้พระคาร์ดินัลทั้งหมดขังตัวเองอยู่ในที่ประชุมจนกว่าจะตกลงกันได้ ห้องประชุมก็ร้อนอากาศไม่บริสุทธิ์ พระคาร์ดินัลอาวุโสหลายองค์เริ่มป่วยและเกือบถึงแก่มรณภาพกว่าจะตกลงกันได้
 
เมื่อท่านฟิเอชิได้รับเลือกวันที่ 11 กรกฎาคม โดยใช้นามว่า พระสันตะปาปาอาเดรียน ที่ 5 แล้ว พระองค์รีบออกจากโรมไปที่วิแตร์โบ (Viterbo) รัฐในปกครองพระสันตะปาปา เพื่อให้พ้นจากอิทธิพลของขุนนางที่ต่อต้านพระองค์  เมื่อถึงวิแตร์โบแล้วพระองค์เกิดสิ้นพระชนม์ในเวลาต่อมา ขณะที่ยังไม่ได้มีการบวชให้เป็นพระสงฆ์ หรืออภิเษกให้เป็นพระสันตะปาปาตามธรรมเนียมแต่อย่างใด สรุปแล้วพระองค์เป็นพระสันตะปาปาตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม  ถึง 18 สิงหาคม ค.ศ. 1276 สาเหตุการสิ้นพระชนม์ไม่ปรากฏแน่ชัด