องค์ที่ 185 สมเด็จพระสันตะปาปาบุญราศีอินโนเซนต์ ที่ 5 (Pope Bl. Innocent V ค.ศ.1276)


สมเด็จพระสันตะปาปาบุญราศีอินโนเซนต์ ที่ 5

 (Pope Bl. Innocent V ค.ศ. 1276)
 
พระองค์เป็นพระสันตะปาปาองค์แรกที่มาจากคณะนักบวชโดมินิกัน  เดิมชื่อ ปีแอร์ แห่งตาเลนเตซ์ เกิดราวปี ค.ศ. 1224  เป็นชาวฝรั่งเศส เข้าคณะโดมินิกัน ที่อารามเมืองลีญอง ในปี ค.ศ. 1240 รับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยปารีส และได้เป็นอาจารย์สอนเทววิทยาที่นั่น ในปี ค.ศ. 1259
 
ท่านได้มีโอกาสทำงานร่วมกับนักบุญอัลแบร์ตุส ทรงพระปรีชาสามารถมาก และนักบุญโธมัส อไควนัส ในการวางแผนการศึกษาสำหรับสมาชิก คณะพระองค์ยังประพันธ์หนังสืออธิบายคำสอนในหนังสือ The Sentence ของปีเตอร์ ลอมบาร์ด ซึ่งเป็นหนังสือเรียนเทววิทยาเล่มหนึ่งที่ใช้กันแพร่หลายในสมัยนั้น ท่านได้รับเลือกเป็นมหาธิการของคณะโดมินิกันถึงสองสมัย ได้รับแต่งตั้งให้เป็นสังฆราช แห่งลีญอง ในปี ค.ศ. 1271 และได้เป็นพระคาร์ดินัล ในปี ค.ศ. 1273 โดยพระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 10 เป็นผู้แต่งตั้ง พระองค์ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปา โดยอาศัยแนวทางวิธีการเลือกของพระสันตะปาปาเกรโกรี ในวันที่ 21 มกราคม ค.ศ. 1276 โดยใช้พระนามว่า พระสันตะปาปาอินโนเซนต์ ที่ 5 
 
สมัยปกครองไม่กี่เดือนของพระองค์นั้น ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ความพยายามรวมพระศาสนจักรตะวันออกและพระศาสนจักรตะวันตกเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันใหม่ หลังจากที่ได้ริเริ่มไว้ตอนสังคายนาแห่งเมืองลีญอง (ครั้งที่ 2 ค.ศ. 1274) พระองค์เป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างฝรั่งเศสและเยอรมัน และพยายามรวบรวมกำลังกู้แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ใหม่อีกครั้ง
 
พระองค์สิ้นพระชนม์ อย่างกะทันหันเนื่องจากประชวร ในวันที่ 22 มิถุนายน ค.ศ. 1276 ทรงได้รับการสถาปนาเป็นบุญราศี วันที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 1989 โดยพระสันตะปาปาเลโอ ที่ 13