องค์ที่ 187 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 21 (Pope John XXI ค.ศ.1276-1277)


สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 21 

(Pope John XXI  ค.ศ. 1276-1277)
 
พระสันตะปาปายอห์น ที่ 21 เป็นชาวโปรตุเกส จากเมืองลิสบอน เดิมชื่อ เปโดร ยูลิอาโน บิดาเป็นนายแพทย์ พระองค์เองก็มีอาชีพเช่นเดียวกับบิดา เป็นพระสันตะปาปานักวิชาการที่มีความปราดเปรื่องในประวัติศาสตร์พระสันตะปาปา ได้รับการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งกรุงปารีส ระหว่าง ค.ศ.1228-35 สำเร็จปริญญาโทใน ค.ศ.1240 สอนนักศึกษาแพทย์ที่มหาวิยาลัยเปิดใหม่ที่เมืองซีเอนา (Siena) ประเทศอิตาลี ใน ค.ศ.1272 พระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 10 แต่งตั้งให้เป็นแพทย์ประจำพระองค์ และเป็นพระอัครสังฆราชแห่งบรากา (Braga) และเป็นพระคาร์ดินัลสังฆราชแห่งทุสคูลุม ในปี ค.ศ.1273 ท่านเป็นผู้คงแก่เรียน เขียนหนังสือเกี่ยวกับตรรกวิทยา เทววิทยา และปรัชญาหลายเล่ม ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาต่อจากพระสันตะปาปาอาเดรียนที่ 5 ที่เมืองวิแตร์โบ วันที่ 8 กันยายน ค.ศ. 1276 หลังจากมีการอภิปรายกันอย่างหนักว่าจะให้ใครเป็นพระสันตะปาปาและใช้ระบบการเลือกแบบใดถึงจะเหมาะสม
 
เมื่อได้รับเลือกแล้ว พระองค์เลือกที่จะใช้พระนามว่า พระสันตะปาปายอห์น ที่ 21 มากกว่า ที่จะเป็นพระสันตะปาปายอห์น ที่ 20  (บางทีคนเนื่องมาจากปัญหาการเขียนวันเดือนปีผิดพลาดตั้งแต่สมัยพระสันตะปาปายอห์น ที่ 15)
 
พระองค์เลือกพระคาร์ดินัลยอห์น กาเอตัน ออร์ซินี ผู้จะดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปานิโคลัส ที่ 3 องค์ต่อมาให้เป็นที่ปรึกษา อย่างไรก็ตามพระองค์ก็อยู่ในตำแหน่งได้ไม่นานก็สิ้นพระชนม์โดยอุบัติเหตุในวันที่ 20 พฤษภาคม ค.ศ.1277 เนื่องจากเพดานของวังพระสันตะปาปาที่วิแตร์โบหล่นลงมาทับพระองค์จนสิ้นพระชนม์ ระหว่างสมัยปกครองระยะสั้นๆ พระองค์ทรงมุ่งมั่นสร้างเอกภาพระหว่างกรุงโรมกับพระศาสนจักรตะวันออก ทรงเขียนตำราตรรกวิทยา ชื่อ “Small Logical Sums” ที่นิยมใช้แพร่หลายในมหาวิทยาลัยในยุคกลาง หนังสือจิตวิทยา ชื่อ “On the Soul” ด้านการแพทย์หนังสือ ชื่อ   “Concerning the Eye” เป็นผลงานที่มีชื่อเสียงเช่นกัน