องค์ที่ 189 สมเด็จพระสันตะปาปามาร์ติน ที่ 4 (Pope Martin IV ค.ศ.1281-1285)

 

สมเด็จพระสันตะปาปามาร์ติน ที่ 4

(Pope Martin IV ค.ศ.1281-1285)

สมัยปกครองของพระสันตะปาปามาร์ติน ที่ 4 นี้ พระเจ้าชาร์ลแห่งอันจูซึ่งปกครองเนเปิลมีอิทธิพลต่อสันตะสำนักมาก
 
พระสันตะปาปามาร์ติน เดิมชื่อ ซีมอน แห่งบรี เกิดที่หมู่บ้านบรีในฝรั่งเศส ท่านทำหน้าที่อัครสังฆานุกรและเป็นอุปสังฆราชแห่งรูแอ็ง อีกทั้งรับใช้ พระเจ้าหลุยส์ ที่ 9 แห่งฝรั่งเศสอย่างใกล้ชิด ได้รับตำแหน่งพระคาร์ดินัล โดยพระสันตะปาปาอูรบัน ที่ 4 ทำหน้าที่ผู้แทนพระสันตะปาปาประจำฝรั่งเศส ในสมัยพระสันตะปาปาเคลเมนต์ ที่ 4 และพระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 10 ได้รับตำแหน่งพระสันตะปาปาในวันที่ 22 กุมภาพันธ์  ค.ศ. 1281 โดยอิทธิพลของพระเจ้าชาร์ลกษัตริย์แห่งเนเปิล ซึ่งมีอิทธิพลครอบครองอิตาลีทั้งหมดในยุคนี้  เมื่อท่านซีมอนเป็นพระสันตะปาปา ใช้พระนามว่า พระสันตะปาปามาร์ติน ที่ 4 แต่พระองค์เข้าโรมไม่ได้ เนื่องจากปัญหาการก่อความไม่สงบของชาวเมือง ซึ่งไม่ชอบพระสันตะปาปาชาวฝรั่งเศส ดังนั้นพิธีอภิเษกจึงต้องจัดที่เมืองออร์วิโต ท่านมาร์ตินนั้นเป็นพระสันตะปาปาที่ไม่ขัดขืนใดๆ ต่อพระเจ้าชาร์ล ทั้งยังเห็นคล้อยตามเกือบทุกอย่าง เป็นต้นในเรื่องการรวมพระศาสนจักรตะวันตกและตะวันออก ซึ่งพระเจ้าชาร์ล คิดว่าต้องใช้กำลังบังคับถึงจะเป็นไปได้ ท่าที่เช่นนี้เองยิ่งทำให้ฝ่ายคอนสแตนติโนเปิลไม่ชอบพระสันตะปาปามาร์ติน ที่ 4
 
ในปี ค.ศ. 1282 พระสันตะปาปามาร์ตินได้ประกาศตัดพระเจ้าไมเคิล ที่ 8 ของคอนสแตนติโนเปิล ออกจากพระศาสนจักร  สาเหตุจากความไม่จริงใจในสัมพันธไมตรี อันเป็นผลให้ความพยายามรวมพระศาสนจักรที่ได้เริ่มไว้ตอนสังคายนาเมืองลีญอง สมัยจักรพรรดิอันโดรนิคุส ที่  2 ปกครอง อาณาจักรไบเซนไทน์นั้นมาถึงจุดสิ้นสุดในตอนนี้เอง
 
พระสันตะปาปามาร์ติน สิ้นพระชนม์นอกโรมที่เมืองเปรูยา ในวันที่ 28 มีนาคม ค.ศ. 1285 ไม่กี่สัปดาห์หลังจากพระเจ้าชาร์ลแห่งอันจูสิ้นพระชนม์