พระสมณทูต อัลแบร์โต ตรีการีโก

 

พระสมณทูตอัลแบร์โต ตรีการีโก

Archbishop Alberto Tricarico

พระสมณทูตประจำประเทศไทย กัมพูชา และสิงคโปร์  และเป็นผู้แทนสมเด็จพระสันตะปาปา
ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว,มาเลเซีย, บรูไน, และเมียนมาร์

ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 
Nominated Apostolic Pro-Nuncio February 28, 1987

 

วันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ.1987 พระอัครสังฆราชอัลแบร์โต ตรีคาริโก เอกอัครสมณทูตวาติกันคนใหม่ได้เดินทางมาถึงกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เวลา 9.20 น. โดยมีผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ พระคาร์ดินัลไมเกิล มีชัย กิจบุญชู, พระสังฆราชเทียนชัย สมานจิต อุปสังฆราชจำเนียร กิจเจริญ และคุณพ่อจีโอวานนี ดาเนลโล เลขาฯพระสมณทูต ให้การต้อนรับพร้อมพวงมาลัยแด่พระสมณทูต ในการนี้ได้มีบุคคลสำคัญของพระศาสนจักรในประเทศไทยจำนวนหนึ่งไปต้อนรับด้วยความอบอุ่น อาทิ เจ้าคณะนักบวชต่างๆ ทั้งชายหญิง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสถานทูตวาติกัน  

ส่วนการกำหนดวันเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อถวายสารตราตั้งเป็นเอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำราชอาณาจักรไทย จะเป็นเมื่อใดนั้นนายเฉลิมชาติ  ทาสุกรณ์  เจ้าหน้าที่กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศได้ชี้แจงว่าตามระเบียบแล้ว ทางสถานทูตวาติกันจะต้องจัดเตรียมเอกสารและทำหนังสือแจ้งไปยังกระทรวงการต่างประเทศก่อนเพื่อที่ทางกระทรวงฯ จะได้ติดต่อประสานงานกับสำนักเลขาธิการพระราชวังต่อไป 

มองเซนญอร์ อัลแบร์โต ตรีคารีโก (Msgr.Ablerto Tricarico) เป็นชาวอิตาเลียน  เกิดวันที่ 10 สิงหาคม ค.ศ.1927 ที่เมืองกัลลิโปลี (Gallipoli) อยู่ทางภาคใต้ของอิตาลี ได้รับศีลบวชเมื่อวันที่ 6 มกราคม ค.ศ.1950 จบปริญญาเอกทางด้านกฎหมายพระศาสนจักรและกฎหมายแพ่ง เริ่มปฏิบัติงานด้านการทูตของสำนักวาติกัน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศฺ. 1955 จากนั้นจึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนสำนักวาติกันประจำประเทศบราซิล ออสเตรเลีย เวียดนาม แคนาดา เม็กซิโก สเปน และกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย ตลอดจนเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักเลขาธิการนครรัฐวาติกัน 

พระอัครสังฆราช ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายการทูต เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ.1968 ได้รับตำแหน่งพระอัครสังฆราช (Titular Arhbishop) แห่งซิสโตรเนียนา 

พร้อมกับได้รับแต่งตั้งเป็นเอกอัครสมณทูตประจำประเทศลาว มาเลเซีย และบรูไน เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1987 ขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่ประเทศโปรตุเกส พระอัครสังฆราชอัลแบร์โต ตรีคาริโก  นับเป็นทูตคนที่ 5 หลังจากเริ่มสถาปนาทางการทูตต่อกัน

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน ค.ศ.1987 พระอัครสังฆราชอัลแบร์โต ตรีคาริโก ได้ไปร่วมพิธีสหบูชามิสซาโมทนาคุณพระเป็นเจ้า โอกาสสุวรรณสมโภชแห่งการบวชเป็นพระสงฆ์พระสังฆราช คลาเรนซ์ ดูฮาร์ต โดยมี พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานในพิธี

พระสังฆราชมนัส จวบสมัย และคุณพ่อสมศักดิ์ ธราศักดิ์ นำคณะกรรมการอำนวยการ ศาสนสัมพันธ์เข้าเยี่ยมคำนับพระอัครสังฆาราชอัลแบร์โต ตรีคาริโก ในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำราชอาณาจักรไทย

วันที่ 7 กรกฎาคม ค.ศ.1987 คณะกรรมการอำนวยการสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทยเข้าเยี่ยมคำนับพระอัครสังฆราชอัลแบร์โต ตรีคาริโก เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทยและได้มอบเข็มสมาคมฯ แก่ พระอัครสังฆราชอัลแบร์โต ตรีคาริโก และได้รับฟังรายงานกิจการด้วยความสนใจ พร้อมกับแสดงเจตนารมณ์ที่จะให้การช่วยเหลือกิจกรรมของสมาคมต่อไป 

วันที่ 9-11 กรกฎาคม ค.ศ.1987 พระอัครสังฆราชอัลแบร์โตร ตรีคาริโก ได้เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่ห้องประชุมตึกปิยการุณโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ โดยมีจุดประสงค์ในการให้  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ในด้านความรักแก่ผู้ร่วมสัมมนารู้จักคุณค่าเป็นสิ่งที่ดีงามในศาสนาพุทธ ตลอดจนให้เข้าใจบทบาทของตนอย่างถูกต้องในการปฏิบัติศาสนกิจ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันทั้งสองฝ่าย พระอัครสังฆราชยืนยันจะสนับสนุนงานด้านศาสนสัมพันธ์ 

วันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ.1987  พระอัครสังฆราช อัลแบร์โต ตรีคาริโก เข้าเฝ้าถวายพระราชสาสน์ตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตนครรัฐวาติกันประจำราชอาณาจักรไทยต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน  

วันที่ 10-12  กรกฎาคม ค.ศ.1987  พระอัครสังฆราช อัลแบร์โต ตรีคาริโก  ให้เกียรติถวายบูชามิสซาในพิธีปิดงานคณะโฟโคลาเร จัดงาน “มารีอาโปลี” ซึ่งจัดที่โรงเรียนยอแซฟ อุปถัมภ์ สามพราน

วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1987 พระอัครสังฆราชอัลแบร์โต ตรีคาริโก ได้เป็นแขกในงานคอนเสิร์ตเพื่อกระแสเรียกของคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมกระแสเรียก โดยมี พระคาร์ดินัล  ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู  ให้เกียรติเป็นประธานในการแสดง 

วันที่ 16 สิงหาคม ค.ศ. 1987 พระอัครสังฆราชอัลแบร์โต ตรีคาริโก และพระสังฆราชมนัส  จวบสมัย ร่วมพิธีเปิดบ้านเบธานีหรือบ้านผู้สูงอายุ ที่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และในค่ำวันเดียวกันอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับพระอัครสังฆราชอัลแบร์โต ตรีคาริโกในโอกาสที่มารับตำแหน่งพระอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย ณ หอโรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนคณะนักบวชและองค์กรฆราวาสแพร่ธรรมมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก 

วันที่ 22 สิงหาคม ค.ศ.1987 พระอัครสังฆราชอัลแบร์โต ตรีคาริโกได้ไปร่วมพิธีเสกวัดเซ็นต์ร็อค  อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งสร้างขึ้นแทนวัดเก่าที่ชำรุดทรุดโทรม

วันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ.1987 พระอัครสังฆราชอัลแบร์โต ตรีคาริโก ได้ร่วมพิธีสหบูชามิสซาในโอกาสวันคล้ายวันสมณภิเษกครบ 9 ปี ของสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ ภายหลังพิธีพระสมณทูตได้จัดงานเลี้ยงรับรองขึ้นที่สถานทูตวาติกัน ถนนสาทรใต้ โดยมี ฯพณฯ จรูญพันธุ์ อิศรางกูร ณ อยุธยาให้เกียรติร่วมงาน

วันที่ 6 ธันวาคม ค.ศ.1987 พระอัครสังฆราชอัลแบร์โต ตรีคารีโก ได้เดินทางไปเป็นประธานในงานสุวรรณสมโภช คณะภคิณีผู้รับใช้ดวงหฤทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ พระสมณทูต กระทำพิธีเปิดแพรคลุมป้ายงาน ณ บริเวณโรงเรียนนารีวิทยา จังหวัดราชบุรี

วันที่  31 มกราคม ค.ศ.1988  พระอัครสังฆราชอัลแบร์โต ตรีคารีโก เป็นประธานร่วมกับพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู วันฉลองครบรอบ 100 ปีแห่งมรณภาพของคุณพ่อบอสโกคณะซาเลเซียน  ได้จัดพิธีบวชพระสงฆ์จำนวน 3 องค์ ณ วัดดอนบอสโก กรุงเทพฯ

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม ค.ศ.1988 พระอัครสังฆราชอัลแบร์โต ตรีคารีโก  เป็นประธานพิธีเสกและเปิดอารามชีลับกาปูชินแห่งใหม่ ของสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

วันที่ 10 กรกฎาคม ค.ศ.1988 พระอัครสังฆราชอัลแบร์โต ตรีคารีโกได้ไปร่วมงานฉลองวัดแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธุ์

วันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ.1988 พระอัครสังฆราชอัลแบร์โต ตรีคาริโกได้ไปร่วมงานฉลองนักบุญอิกญาซีโอ ผู้สถาปนาคณะเยซูอิตที่วัดบ้านเซเวียร์ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ในตอนท้ายพิธีพระสมณทูตได้ปราศรัยในโอกาสนี้ตอนหนึ่งว่า “เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจ ที่หนุ่มเสเพลคนหนึ่งได้กลายเป็นนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ท่านนั้นคือ นักบุญอิกญาซีโอ พระสมณทูตยังได้กล่าวชมในความอดทน ความพากเพียรในการเตรียมสมาชิกของคณะและได้รับใช้พระศาสนจักรด้วยดีตลอดมา

วันที่ 7 สิงหาคม ค.ศ.1988 พระอัครสังฆราชอัลแบร์โต ตรีคาริโก ได้ร่วมงานที่สังฆมลฑลราชบุรีจัดงาน “มหกรรมเทิดเกียรติแม่พระ” ณ โรงเรียนดรุณา ราชบุรี

วันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 1988 พระอัครสังฆราชอัลแบร์โต ตรีคาริโก เป็นประธานในพิธีสหบูชามิสซาฉลอง 25 ปี วัดนักบุญเทเรซา แม่สอด จังหวัดตาก พร้อมด้วยพระสังฆราชบรรจง อารีพรรคและพระสงฆ์ในสังฆมณฑลอีก 1 องค์ 

วันที่ 14 ตุลาคม ค.ศ.1988 คณะกรรมการสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย สมัยที่ 18  ได้เข้าเยี่ยมคำนับพระอัครสังฆราชอัลแบร์โต ตรีคาริโก ณ สำนักสมณทูตวาติกัน 

พระอัครสังฆราช อัลแบร์โต ตรีคาริโก ได้เยี่ยมชมกิจการของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับรางวัลพระราชทานดีเด่น (แผนกประถม) ประจำปีการศึกษา 2530 พระคุณเจ้าสังวาลย์ ศุระศรางค์ คุณพ่อวิชัย แสนสุดสวาท และภราดาอันโตนีโอให้การต้อนรับ 

วันที่ 7 พฤษภาคม ค.ศ.1989 พระอัครสังฆราชอัลแบร์โต ตรีคาริโก เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรศาสนสัมพันธ์สำหรับบุคคลทั่วไป  โดยไม่จำกัดความความรู้และศาสนา ณ ศูนย์ค้นคว้าศาสนาและวัฒนธรรม ซอยปราโมทย์ บางรัก กรุงเทพฯ ท่ามกลางชาวคริสต์ พุทธ และอิสลามกว่า100 คนที่มาร่วมให้การต้อนรับ

วันที่ 15-18 กรกฎาคม ค.ศ.1989  คณะโฟโคลาเร ได้จัดงานมารีอาโปลีประจำปี 2532 ณ บ้านเณรยอแซฟอุปถัมถ์ สามพรานพระอัครสังฆราชอัลแบร์โต ตรีคาริโกได้ไปเยี่ยมเยียนและประกอบพิธีมิสซาในงานด้วย 

วันที่ 23 กรกฎาคม ค.ศ. 1989  พระอัครสังฆราชอัลแบร์โต ตรีคาริโก ได้ไปเป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “บทบาทของพระศาสนจักรคาทอลิกต่อเรื่องโรคเอดส์” ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการคาทอลิกส่งเสริมชีวิตครอบครัว ณ ตึกกตัญชลี โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมการสัมมนากว่า 50 คน

วันที่ 14 ตุลาคม ค.ศ. 1989 พระอัครสังฆราชอัลแบร์โต ตรีคาริโกได้จัดงานฉลองสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 ในโอกาสสมโภชการสถาปนา พระสมณศักดิ์ปีที่ 11 ที่สถานทูตวาติกัน ถนนสาทรใต้ พร้อมบรรดาทูตานุทูตจากประเทศต่างๆ มาร่วมงานกันคับคั่งเพื่อเป็นเกียรติแด่องค์สมเด็จพระสันตะปาปา

วันที่ 14 ตุลาคม ค.ศ.1989  พระอัครสังฆราชอัลแบร์โต ตรีคาริโกได้จัดงานฉลองสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 ในโอกาสสมโภชการสถาปนาพระสมณศักดิ์ปีที่ 11 ที่สถานทูตวาติกัน ถนนสาทรใต้ พร้อมบรรดาทูตานุทูตจากประเทศต่างๆ มาร่วมงานกันคับคั่งเพื่อเป็นเกียรติแด่องค์สมเด็จพระสันตะปาปา 

วันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ.1990 พระอัครสังฆราชอัลแบร์โต ตรีคาริโก ได้ไปร่วมพิธีมิสซาโมทนาคุณพระเป็นเจ้า ปีที่ 12 วันคล้ายวันสมณภิเษกสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ

วันที่ 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 1990 พระอัครสังฆราชอัลแบร์โต ตรีคาริโก ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่สื่อมวลชนโลก ที่หอประชุมวิทยทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มกราคม ค.ศ. 1991 พระอัครสังฆราชอัลแบร์โต ตรีคาริโก ได้ไปร่วมฉลอง 25 ปีการสถาปนาสังฆมลฑลราชบุรี พร้อมเปิด-เสกศูนย์อภิบาลสำนักพระสังฆราช บ้านมหาการุณย์ ที่โรงเรียนดรุณาราชบุรี

วันที่ 29 กรกฎาคม ค.ศ. 1991 พระอัครสังฆราชอัลแบร์โต ตรีคาริโก ได้ไปปิดงานการสัมมนาประจำปีของชมรมนักบวชหญิงแห่งประเทศไทย พระอัครสังฆราชอัลแบร์โต ตรีคาริโก ได้รับพระราชทานเหรียญกาชาดจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในฐานะที่ช่วยงานกาชาดทุกปี

วันที่ 15 มีนาคม ค.ศ. 1992 พระอัครสังฆราชอัลแบร์โต ตรีคาริโก ได้ไปเป็นประธานร่วมกับพระสังฆราชมนัส จวบสมัย ในวันฉลอง 25 ปีการเสกวัดนักบุญยอแซฟบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

วันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ.1992 พระอัครสังฆราชอัลแบร์โต ตรีคาริโก ได้ไปร่วมพิธีมิสซาในโอกาสพระคาร์ดินัลทอมโก้ เยือนไทย และพระคาร์ดินัลทอมโก้ เป็นตัวแทนสมเด็จพระสันตะปาปายอห์นปอล ที่ 2 มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่นายวอลเตอร์และภรรยา ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ 

วันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ.1992 พระอัครสังฆราชอัลแบร์โต ตรีคาริโกได้ไปปราศรัยเปิดการประชุมที่สมาพันธ์เจ้าคณะนักบวชภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ (SEAMS) จัดประชุมสามัญครั้งที่ 8 ที่บ้านพักฟื้นฟูจิตใจซาเลเซียน หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธุ์หัวข้อการประชุมครั้งนี่คืออธิการ เจ้าคณะผู้ก่อให้เกิดการประกาศข่าวดี แบบใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์

พระอัครสังฆราชอัลแบร์โต ตรีคาริโก จัดงานเลี้ยงที่สำนักสมณทูตวาติกัน ถนนสาธรใต้เนื่องในวันคล้ายวันสมณภิเษกครบรอบปีที่ 14 ของสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2

วันที่ 15 ตุลาคม ค.ศ.1992 พระอัครสังฆราชอัลบุญเยราร์ด ขอนแก่น ในโอกาสเยี่ยมนิคมโรคเรื้อนโนนสมบูรณ์ พระอัครสังฆราชอัลแบร์โต ตรีคาริโกได้เปิดเผยว่าสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 จะทรงประกอบพิธีมิสซาวันคริสต์มาสที่มหาวิหารนักบุญเปโตร ในวันที่ 24 ธันวาคม พิธีจะถ่ายถอดสดไปทั่วโลก 

วันที่ 6 มิถุนายน ค.ศ. 1993 พระอัครสังฆราชอัลแบร์โต ตรีคาริโก ได้รับมอบภาพถ่ายฝีมือผู้อพยพจากคุณพ่อบุญเลิศ ธาราฉัตร

วันที่ 6 มิถุนายน ค.ศ. 1993 พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานบูชามิสซาขอบพระคุณและอำลาพระอัครสังฆราชอัลแบร์โต ตรีคาริโก ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ โดยมีพระสังฆราชยอด พิมพิสาร ประธาน พระสังฆราชคาทอลิกฯและบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวชและพี่น้องมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

จากเอกสารหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 และอุดมสารรายสัปดาห์ ปี ค.ศ. 1987-1993