องค์ที่ 108 สมเด็จพระสันตะปาปามารินุส ที่ 1 (Pope Marinus I ค.ศ.882-884)

 

สมเด็จพระสันตะปาปามารินุส ที่ 1

(Pope Marinus I  ค.ศ. 882-884)

 
พระองค์เป็นคนจากแคว้นทุสคานี ทางตอนเหนือของโรม มีความสามารถมาก ได้รับหน้าที่ในสันตะสำนักขณะอายุเพียง 12 ปี ได้รับใช้พระสันตะปาปาหลายองค์ รับหน้าที่ทูตที่คอนสแตนติโนเปิล ท่านได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ. 882 วันเดียวกันกับที่พระสันตะปาปายอห์น ที่ 8 สิ้นพระชนม์
 
สมัยปกครองของพระองค์เป็นไปด้วยความยากลำบาก เทียบกับพระสันตะปาปายอห์น ที่ 8 นักปกครองที่เข้มแข็ง จึงทำให้ประเทศอิตาลีสั่นคลอน จักรพรรดิชาร์ลส์ (อ้วน) ไม่สามารถช่วยเหลือได้ จักรพรรดิยังคงยึดนโยบายเก็บภาษีที่ดินตามระบอบศักดินา ซึ่งเพิ่มความยากลำบากแก่พระสันตะปาปา พระองค์ได้อภัยโทษแก่ท่านฟอร์โมซุส พระสังฆราชแห่งปอร์โต (Porto) (ซึ่งจะได้เป็นพระสันตะปาปาในเวลาต่อมา) ผู้ซึ่งพระสันตะปาปายอห์น ที่ 8 ทรงขับออกจากกรุงโรม
 
กล่าวกันว่าพระสันตะปาปามารินุส ที่ 1 ทรงยกเว้นภาษีให้กับแองโกล แซกซอนส์ พระองค์สิ้นพระชนม์ในวันที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 884