องค์ที่ 101-120

Display # 
Title Author Hits
องค์ที่ 111 สมเด็จพระสันตะปาปาฟอร์โมซุส (Pope Formosus ค.ศ.891-896) Written by หอจดหมายเหตุ 1496
องค์ที่ 112 สมเด็จพระสันตะปาปาโบนิฟาส ที่ 6 (Pope Boniface VI ค.ศ.896) Written by หอจดหมายเหตุ 1310
องค์ที่ 113 สมเด็จพระสันตะปาปาสเตเฟน ที่ 7 (Pope Stephen VII ค.ศ.896-897) Written by หอจดหมายเหตุ 1233
องค์ที่ 114 สมเด็จพระสันตะปาปาโรมานุส (Pope Romanus ค.ศ.897) Written by หอจดหมายเหตุ 1343
องค์ที่ 115 สมเด็จพระสันตะปาปาเธโอโดร์ ที่ 2 (Pope Theodore II ค.ศ.897) Written by หอจดหมายเหตุ 1273
องค์ที่ 116 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 9 (Pope John IX ค.ศ.898-900) Written by หอจดหมายเหตุ 1246
องค์ที่ 117 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิก ที่ 4 (Pope Benedict IV ค.ศ.900-903) Written by หอจดหมายเหตุ 1278
องค์ที่ 118 สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอ ที่ 5 (Pope Leo V ค.ศ.903) Written by หอจดหมายเหตุ 1264
องค์ที่ 119 สมเด็จพระสันตะปาปาเซอร์จีอุส ที่ 3 (Pope Sergois III ค.ศ.904-911) Written by หอจดหมายเหตุ 1229
องค์ที่ 120 สมเด็จพระสันตะปาปาอานัสตาซีอุส ที่ 3 (Pope Anastasius III ค.ศ.911-913) Written by หอจดหมายเหตุ 1260

Page 2 of 2